20 apr 2015 21:14

20 apr 2015 21:16

Förväntningar på vidare samarbete

SKÖVDE: Cornwall besökte Gothia science park

Gothia science parks innovationsmiljö är något som intresserar och imponerar många.

Representanter från det brittiska Falmouth university är nu på studiebesök i Skövde under tre dagar.

Anne Carlisle, rektor för Falmouth university i Cornwall, besökte Skövde och Gothia science park för två år sedan.

– Jag blev imponerad av parken, och den här gången har jag tagit med mina kollegor tillbaka för att också visa dem, säger hon.

Studiebesök

Under en tre dagar lång vistelse är nu Anne Carlisle, tillsammans med andra representanter från Cornwall på besök i Skövde.

Utöver studiebesöken på Gothia science park har de även träffat kommunledningen och representanter från högskolan.

– Det är verkligen med stor respekt som vi är här för att lära oss, säger Anne.

– Att ta med mina kollegor hit känns fantastiskt. Det innebär att jag inte behöver förklara allting. I stället kan de få se och uppleva själva, säger hon och förklarar att det inte är en omöjlighet att det snart blir ytterligare ett besök, och då med ännu fler kollegor.

– Det här är något som verkligen skulle passa och fungera hos oss i Cornwall.

Cornwalls intresse för parken och deras stundande studiebesök är ett kvitto på kvalité menar Patric Eriksson, vd på Gothia science park i Skövde.

– Det faktum att de visar intresse för vårt arbete visar på att vi har en hög kvalité, säger han.

Mycket att lära

Patric Eriksson har tidigare sagt till SLA att det som Skaraborg har att lära av Cornwall, är hur de har blivit en av Europas mest framgångsrika regioner när det gäller att få utvecklingsbidrag från EU.

Samtidigt är Cornwall intresserade av hur Gothia science park har lyckat bygga upp sin imponerande innovationsmiljö.

– Vi har mycket att lära av varandra, och jag tror och hoppas att detta kan leda till vidare samarbeten på flera områden.

– Om man ser långsiktigt på det här samarbetet, så kan vi ju bara hoppas att de får en liknande miljö i Cornwall. På sikt skulle det i så fall kunna innebära att vi kan ha en hubb i England. Kanske kan det även leda till ett utvecklat samarbete mellan lärosätena på vår högskola och deras universitet, menar Patric.

– Det är mycket som kan vara på gång framöver med andra ord.

Anne Carlisle, rektor för Falmouth university i Cornwall, besökte Skövde och Gothia science park för två år sedan.

– Jag blev imponerad av parken, och den här gången har jag tagit med mina kollegor tillbaka för att också visa dem, säger hon.

Studiebesök

Under en tre dagar lång vistelse är nu Anne Carlisle, tillsammans med andra representanter från Cornwall på besök i Skövde.

Utöver studiebesöken på Gothia science park har de även träffat kommunledningen och representanter från högskolan.

– Det är verkligen med stor respekt som vi är här för att lära oss, säger Anne.

– Att ta med mina kollegor hit känns fantastiskt. Det innebär att jag inte behöver förklara allting. I stället kan de få se och uppleva själva, säger hon och förklarar att det inte är en omöjlighet att det snart blir ytterligare ett besök, och då med ännu fler kollegor.

– Det här är något som verkligen skulle passa och fungera hos oss i Cornwall.

Cornwalls intresse för parken och deras stundande studiebesök är ett kvitto på kvalité menar Patric Eriksson, vd på Gothia science park i Skövde.

– Det faktum att de visar intresse för vårt arbete visar på att vi har en hög kvalité, säger han.

Mycket att lära

Patric Eriksson har tidigare sagt till SLA att det som Skaraborg har att lära av Cornwall, är hur de har blivit en av Europas mest framgångsrika regioner när det gäller att få utvecklingsbidrag från EU.

Samtidigt är Cornwall intresserade av hur Gothia science park har lyckat bygga upp sin imponerande innovationsmiljö.

– Vi har mycket att lära av varandra, och jag tror och hoppas att detta kan leda till vidare samarbeten på flera områden.

– Om man ser långsiktigt på det här samarbetet, så kan vi ju bara hoppas att de får en liknande miljö i Cornwall. På sikt skulle det i så fall kunna innebära att vi kan ha en hubb i England. Kanske kan det även leda till ett utvecklat samarbete mellan lärosätena på vår högskola och deras universitet, menar Patric.

– Det är mycket som kan vara på gång framöver med andra ord.

  • Erica Augustsson