21 apr 2015 10:50

21 apr 2015 10:50

Kommunen vill köra igång i Tingshusparken

Detaljplanen för kvarteret Rönnen är överklagad av grannar, men nu vill kommunstyrelsen att byggnadsarbetena kommer i gång innan överklagandena har prövats.

I en begäran till Länsstyrelsen Västra Götaland skriver kommunstyrelsen att överklagandena inte bedöms beröra tingshusbyggnaden och att den delen skulle kunna påbörjas.

I en begäran till Länsstyrelsen Västra Götaland skriver kommunstyrelsen att överklagandena inte bedöms beröra tingshusbyggnaden och att den delen skulle kunna påbörjas.