21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 07:20

Kommunens kommunikationspolicy får kritik

Nu kommer stark kritik mot Skövde kommuns föreslagna kommunikationspolicy från en känd tryckfrihetsexpert. Nils Funcke menar att den måste göras om.

– Den får underkänt. Den duger inte om man ska leva upp till de krav som ställs på en myndighet och den saknar respekt för grundläggande rättigheter, säger han.

På SLA:s begäran har han läst förslaget till kommunikationspolicy som ska upp till beslut i kommunfullmäktige den 27 april. I den beskrivs principer för kommunens kommunikation, mål och ansvarsroller.

Dokumentet tar upp hur Skövde kommuns varumärke ska stärkas och hur budskapet ska återges professionellt och enhetligt.

Men det är vad som inte står om den svenska offentlighetsprincipen som Nils Funcke pekar ut som anmärkningsvärt.

– Man måste distinkt göra det tydligt att alla medarbetare har rätt att tycka och tänka vad man vill om kommunen, säger Nils Funcke .

Yttrandefriheten ger alla rätt att säga och tycka vad de vill. Meddelarefriheten ger alla anställda i offentlig tjänst rätt att lämna uppgifter till media i syfte att de ska publiceras.

Inte för att jävlas

– Det är en nödvändig pysventil i en demokrati. Offentlighetsprincipen är en del av en effektiv verksamhet som hölls fri från korruption och rättsövergrepp. Den är inte till för att en enskild journalist ska jävlas med hårt arbetande tjänstemän utan är till för kvaliteten i verksamheten.

Han menar att det är negativt för det öppna samhället när inte rättigheternas lyfts fram i den här typen av policydokument.

– Då skapas en våt filt som blir förlamande för medarbetarnas lust att prata eller kontakta media. Vem vågar gå och säga saker om det inte tydligt att man faktiskt får.

– Det är lätt att säga att såna är vi inte i Skövde, men varför då inte vara tydlig med att möjligheterna finns. Skriv i stället att vi bejakar er rätt att skriva insändare och lämna uppgifter anonymt.

Förslaget har passerat kommunstyrelsen utan att något politiskt parti reagerade vilket förvånar Nils Funke.

– Var det ingen som reagerade? Då får vi hoppas att politikerna vaknar till nu.

Hur då?

– Begär återremiss och gör om.

 

Läs  här

– Den får underkänt. Den duger inte om man ska leva upp till de krav som ställs på en myndighet och den saknar respekt för grundläggande rättigheter, säger han.

På SLA:s begäran har han läst förslaget till kommunikationspolicy som ska upp till beslut i kommunfullmäktige den 27 april. I den beskrivs principer för kommunens kommunikation, mål och ansvarsroller.

Dokumentet tar upp hur Skövde kommuns varumärke ska stärkas och hur budskapet ska återges professionellt och enhetligt.

Men det är vad som inte står om den svenska offentlighetsprincipen som Nils Funcke pekar ut som anmärkningsvärt.

– Man måste distinkt göra det tydligt att alla medarbetare har rätt att tycka och tänka vad man vill om kommunen, säger Nils Funcke .

Yttrandefriheten ger alla rätt att säga och tycka vad de vill. Meddelarefriheten ger alla anställda i offentlig tjänst rätt att lämna uppgifter till media i syfte att de ska publiceras.

Inte för att jävlas

– Det är en nödvändig pysventil i en demokrati. Offentlighetsprincipen är en del av en effektiv verksamhet som hölls fri från korruption och rättsövergrepp. Den är inte till för att en enskild journalist ska jävlas med hårt arbetande tjänstemän utan är till för kvaliteten i verksamheten.

Han menar att det är negativt för det öppna samhället när inte rättigheternas lyfts fram i den här typen av policydokument.

– Då skapas en våt filt som blir förlamande för medarbetarnas lust att prata eller kontakta media. Vem vågar gå och säga saker om det inte tydligt att man faktiskt får.

– Det är lätt att säga att såna är vi inte i Skövde, men varför då inte vara tydlig med att möjligheterna finns. Skriv i stället att vi bejakar er rätt att skriva insändare och lämna uppgifter anonymt.

Förslaget har passerat kommunstyrelsen utan att något politiskt parti reagerade vilket förvånar Nils Funke.

– Var det ingen som reagerade? Då får vi hoppas att politikerna vaknar till nu.

Hur då?

– Begär återremiss och gör om.

 

Läs  här

Fakta

Nils Funcke är journalist, tryckfrihetsexpert och debattör i pressfrihetsfrågor. Han har varit chefredaktör för Riksdag & Departement och sekreterare i den parlamentariska utredningen Yttrandefrihetskommittén. Han fick stora Journalistpriset 2006.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.