21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 09:15

Kommunikationschefen: "Alla får säga vad de vill"

Skövde kommuns kommunikationschef Christina Herthnek håller inte med om kritiken från Nils Funcke. Det finns inget syfte att begränsa meddelarfriheten säger hon.

Det enda som står om offentlighetsprincipen i den åttasidiga kommunikationspolicyn är att Skövde kommun lyder under den och att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos kommunen och dess bolag.

Att meddelar- och yttrandefriheten inte nämns är ett medvetet val från kommunikationsenheten som arbetat fram förslaget.

Särskilt regelverk

– Vi har valt att inte ta med lagtexter om meddelarfriheten utan vill ha en kort policy. Däremot håller vi på att ta fram en särskild riktlinje för medierelationer och där kommer de här frågorna att lyftas fram. Den ska ut på remiss och är förhoppningsvis klar till sommaren, säger Christina Herthnek.

Hon säger att de riktlinjerna kommer att göras tillgänglig för alla medarbetare på samma sätt som kommunikationspolicyn.

Nils Funke menar att det finns risk för en tysthetskultur när inte öppenhetsfrågorna lyfts. I synnerhet när policyn tydliggör att chefer är ansvariga för kommunikationen medan medarbetare ska vara marknadsförare och kommunens ansikte utåt.

Men Christina Herthnek håller inte med.

– Absolut inte, det är en feltolkning. Alla får säga vad de vill, men ingen måste. Ingen ska känna att de måste prata med media, men det är chefens ansvar att göra det, säger Christina Herthnek.

Skövde har inte haft någon kommunikationspolicy och när den som nu tas fram kommer att omfatta både kommunen och dess samtliga bolag.

Politikerna i kommunfullmäktige ska besluta om den på måndag.

Läs  här.

Det enda som står om offentlighetsprincipen i den åttasidiga kommunikationspolicyn är att Skövde kommun lyder under den och att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos kommunen och dess bolag.

Att meddelar- och yttrandefriheten inte nämns är ett medvetet val från kommunikationsenheten som arbetat fram förslaget.

Särskilt regelverk

– Vi har valt att inte ta med lagtexter om meddelarfriheten utan vill ha en kort policy. Däremot håller vi på att ta fram en särskild riktlinje för medierelationer och där kommer de här frågorna att lyftas fram. Den ska ut på remiss och är förhoppningsvis klar till sommaren, säger Christina Herthnek.

Hon säger att de riktlinjerna kommer att göras tillgänglig för alla medarbetare på samma sätt som kommunikationspolicyn.

Nils Funke menar att det finns risk för en tysthetskultur när inte öppenhetsfrågorna lyfts. I synnerhet när policyn tydliggör att chefer är ansvariga för kommunikationen medan medarbetare ska vara marknadsförare och kommunens ansikte utåt.

Men Christina Herthnek håller inte med.

– Absolut inte, det är en feltolkning. Alla får säga vad de vill, men ingen måste. Ingen ska känna att de måste prata med media, men det är chefens ansvar att göra det, säger Christina Herthnek.

Skövde har inte haft någon kommunikationspolicy och när den som nu tas fram kommer att omfatta både kommunen och dess samtliga bolag.

Politikerna i kommunfullmäktige ska besluta om den på måndag.

Läs  här.

Fakta

Meddelarfriheten är grundlagsskyddad i första kapitlet av den svenska tryckfrihetsförordningen och innebär att anställda i offentlig tjänst har rätt att lämna uppgifter till media för publicering.

Meddelaren har rätt att vara anonym och myndigheten får inte efterforska vem som lämnat uppgifter.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.