21 apr 2015 21:31

21 apr 2015 21:31

Skövdeskola får kritik av Beo

SKÖVDE: Måste vidta åtgärder

Barn- och elevombudet konstaterar i ett beslut att en skola i Skövde inte har tagit uppgifter om kränkande behandling på tillräckligt stort allvar och kräver åtgärder.

I vintras kom en anmälan till Barn- och elevombudet, Beo, gällande två elever vid en grundskola. Anmälaren uppgav att eleverna under ett par års tid utsatts av kränkande behandling av en annan elev på skolan. Det handlade bland annat om knuffar, slag och verbala kränkningar.

När Beo nu har granskat uppgifterna i ärendet, och även fått in yttrande från Skövde kommun, beslutar myndigheten att kommunen senast i juli måste vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.

I vintras kom en anmälan till Barn- och elevombudet, Beo, gällande två elever vid en grundskola. Anmälaren uppgav att eleverna under ett par års tid utsatts av kränkande behandling av en annan elev på skolan. Det handlade bland annat om knuffar, slag och verbala kränkningar.

När Beo nu har granskat uppgifterna i ärendet, och även fått in yttrande från Skövde kommun, beslutar myndigheten att kommunen senast i juli måste vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.