21 apr 2015 14:32

21 apr 2015 14:37

Torggatan fräschas upp och får plattyta

Torggatan mellan Rådhusgatan och Lögegatan och vägen till cykeltunneln på Repslagargatan byggs om.

– Vi fräschar upp gatan, det har tidigare varit en bakgata kan man säga. Nu försöker vi göra den mer stadsmässig, säger Per-Ove Andersson, projektledare sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

Torggatan är en gata i förändring, inte minst genom byggnationen av Tyr 3. Nu ska även själva gatan byggas om.

– Vi ska bygga om Torggatan mellan Rådhusgatan och Lögegatan ner till gångtunneln som är på Repslagargatan, berättar Per-Ove Andersson, projektledare sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

Arbetet påbörjades i måndags. Först med byte av några brunnar, sedan börjar arbetet vid gångtunneln och så bygger man sig uppåt.

– Vi ska byta beläggning till plattyta på den större delen av ytan, förutom utanför lastintaget på Commerce där det blir asfalt. Vi gör det i ett plan, det blir inga kantstenar för gångbanor, så det blir som ett gångfartsområde. Vi vill fräscha upp gatan, det har varit en bakgata tidigare kan man säga. Nu försöker vi göra den mer stadsmässig och att den ska hänga ihop med övriga gator, säger Andersson och tillägger att Skövde kommun gjort projekteringen.

Finns det någon liknande gata i Skövde?

– Ja. S:t Sigfridsgatan som vi byggde om ganska nyss, mellan Sandtorget och Långgatan, säger Andersson.

Arbetet innebär att det kommer vara avstängt på olika sätt under tidens gång.

– Men de som bor där ska komma in till sina fastigheter.

Torggatan ska vara klar första oktober och arbetet har uppehåll under semestern.

Torggatan är en gata i förändring, inte minst genom byggnationen av Tyr 3. Nu ska även själva gatan byggas om.

– Vi ska bygga om Torggatan mellan Rådhusgatan och Lögegatan ner till gångtunneln som är på Repslagargatan, berättar Per-Ove Andersson, projektledare sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

Arbetet påbörjades i måndags. Först med byte av några brunnar, sedan börjar arbetet vid gångtunneln och så bygger man sig uppåt.

– Vi ska byta beläggning till plattyta på den större delen av ytan, förutom utanför lastintaget på Commerce där det blir asfalt. Vi gör det i ett plan, det blir inga kantstenar för gångbanor, så det blir som ett gångfartsområde. Vi vill fräscha upp gatan, det har varit en bakgata tidigare kan man säga. Nu försöker vi göra den mer stadsmässig och att den ska hänga ihop med övriga gator, säger Andersson och tillägger att Skövde kommun gjort projekteringen.

Finns det någon liknande gata i Skövde?

– Ja. S:t Sigfridsgatan som vi byggde om ganska nyss, mellan Sandtorget och Långgatan, säger Andersson.

Arbetet innebär att det kommer vara avstängt på olika sätt under tidens gång.

– Men de som bor där ska komma in till sina fastigheter.

Torggatan ska vara klar första oktober och arbetet har uppehåll under semestern.