22 apr 2015 07:00

22 apr 2015 16:04

Bergman reagerade –nöjde sig med svaren

NYHETER: Såg brister i policyn

Det är fel att ingen i kommunstyrelsen reagerade när ärendet om en kommunikationspolicy togs upp.

– Jag såg brister, men när jag fick veta att relationen till media ska tas upp i ett speciellt dokument nöjde jag mig med det, säger Torbjörn Bergman (M).

Förslaget om kommunens nya kommunikationspolicy har passerat kommunstyrelsen utan att något politiskt parti har reagerat. Detta fick tryckfrihetsexperten Nils Funcke att förvånas. ”Då får vi hoppas att politikerna vaknar till, att de begär återremiss och gör om” sade han i tisdagens SLA.

Men Torbjörn Bergman (M), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i servicenämnden, säger nu till SLA att han under det aktuella mötet visst reagerade.

– Jag såg att det fanns brister i policyn som rörde relationen till media, men jag fick svaret av ansvarig tjänsteman, kommunikationschefen, att detta kommer att tas upp i ett särskilt dokument.

Bergman säger att han också fick medhåll från kommunikationschefen i synen på transparens och öppenhet och vikten av den.

– Därmed fick jag svar på mina frågor och lät mig nöjas med det. Då fanns det inget problem och det var heller ingen annan som sade emot mig.

Bergman ansåg alltså inte att det viktiga var i vilket dokument detta togs upp.

– Det är en formsak var det står.

När det gäller tranparens och öppenhet i kommunen säger Torbjörn Bergman att det är en angelägen fråga där det finns förbättringar att göra.

– Det gör det alltid. Men Skövde kommun är en stor organisation och det finns givetvis ett spektrum bland chefer gällande synsättet på media.

– Jag vill inte rikta kritik mot någon enskild person. Men alla, både politiker och tjänstemän, borde välkomna att fel och brister kommer fram, så att man kan förbättra.

Bergman säger att medias granskning är en stor tillgång.

– Vi företräder medborgarna och inte kommunen som organisation.

Förslaget om kommunens nya kommunikationspolicy har passerat kommunstyrelsen utan att något politiskt parti har reagerat. Detta fick tryckfrihetsexperten Nils Funcke att förvånas. ”Då får vi hoppas att politikerna vaknar till, att de begär återremiss och gör om” sade han i tisdagens SLA.

Men Torbjörn Bergman (M), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i servicenämnden, säger nu till SLA att han under det aktuella mötet visst reagerade.

– Jag såg att det fanns brister i policyn som rörde relationen till media, men jag fick svaret av ansvarig tjänsteman, kommunikationschefen, att detta kommer att tas upp i ett särskilt dokument.

Bergman säger att han också fick medhåll från kommunikationschefen i synen på transparens och öppenhet och vikten av den.

– Därmed fick jag svar på mina frågor och lät mig nöjas med det. Då fanns det inget problem och det var heller ingen annan som sade emot mig.

Bergman ansåg alltså inte att det viktiga var i vilket dokument detta togs upp.

– Det är en formsak var det står.

När det gäller tranparens och öppenhet i kommunen säger Torbjörn Bergman att det är en angelägen fråga där det finns förbättringar att göra.

– Det gör det alltid. Men Skövde kommun är en stor organisation och det finns givetvis ett spektrum bland chefer gällande synsättet på media.

– Jag vill inte rikta kritik mot någon enskild person. Men alla, både politiker och tjänstemän, borde välkomna att fel och brister kommer fram, så att man kan förbättra.

Bergman säger att medias granskning är en stor tillgång.

– Vi företräder medborgarna och inte kommunen som organisation.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.