22 apr 2015 17:40

22 apr 2015 17:40

Ekonomisk garanti för Seniordagen

SKÖVDE

Kommunala pensionärsrådet får en ekonomisk garanti på 69 000 kronor för att genomföra Seniordagen 2015.

Mässan ska genomföras den 8 september i Valhall och utställare från studieförbund, närhälsa, folktandvård, optiker, syn- och höreselcentraler, banker och hälsokost bjuds in att delta

Från och med 2016 får Sektorn för medborgare och samhällsutveckling i uppdrag att samråd med KPR genomföra seniordagen.

Kommunstyrelsen föreslås ta beslutet vid sitt nästa möte.

Kommunala pensionärsrådet får en ekonomisk garanti på 69 000 kronor för att genomföra Seniordagen 2015.

Mässan ska genomföras den 8 september i Valhall och utställare från studieförbund, närhälsa, folktandvård, optiker, syn- och höreselcentraler, banker och hälsokost bjuds in att delta

Från och med 2016 får Sektorn för medborgare och samhällsutveckling i uppdrag att samråd med KPR genomföra seniordagen.

Kommunstyrelsen föreslås ta beslutet vid sitt nästa möte.