22 apr 2015 17:40

22 apr 2015 17:40

Kommunalt bolag saknar ägardirektiv

SKÖVDE

Skövde kommun måste se över bolagsordning och aktieägaravtal för Gothia Innovation AB.

Bolaget driver Gothia Science park och ägs till 49 procent av Skövde kommun och till 51 procent av en intresseförening.

Kraven på bolagen följer det fastställa kommunala ändamålet har ökat, men Gothia uppfyller inte de kommunallagens krav i dag.

Nu måste de dokument som styr bolagets verksamhet ses över. Bland annat saknas ägardirektiv som måste upprättas.

– Det här är formalia, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M)

Skövde kommun måste se över bolagsordning och aktieägaravtal för Gothia Innovation AB.

Bolaget driver Gothia Science park och ägs till 49 procent av Skövde kommun och till 51 procent av en intresseförening.

Kraven på bolagen följer det fastställa kommunala ändamålet har ökat, men Gothia uppfyller inte de kommunallagens krav i dag.

Nu måste de dokument som styr bolagets verksamhet ses över. Bland annat saknas ägardirektiv som måste upprättas.

– Det här är formalia, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M)