22 apr 2015 07:00

22 apr 2015 08:28

"Viktigt våga prata fritt"

Fackförbunden ser behov av tydlig policy

Fackförbundet Kommunal är kritiskt till att Skövde kommun inte tydliggör yttrande- och meddelarfriheten i sin kommunikationspolicy.

– Det är en arbetsmiljöfråga. Vi upplever redan i dag att många är rädda för att säga vad man tycker på sin arbetsplats, säger vice ordföranden Lennart Carlqvist.

Att kommunen i sitt förslag till framtida kommunikationspolicy valt att ta bort de delar av offentlighetsprincipen som rör varje enskild medarbetares rätt att fritt uttrycka vad man tycker och tänker om sin arbetsplats är olyckligt, anser Lennart Carlqvist.

– Särskilt i en tid då vi redan vet att det blir allt tystare ute i verksamheterna och att ingen snart vågar öppna käften längre på grund av att man kan uppfattas som besvärlig och gnällig, säger vice ordföranden i Kommunal sektion Skövde.

– Det är ju snarare så att det finns ett behov att tydliggöra och skjuta fram de här viktiga delarna av lagtexten så att man sprider informationen i stället, poängterar han.

Rättigheter

Lennart Carlqvist tror att många anställda skulle känna våga vara mer öppna med sina åsikter om de lagstadgade rättigheterna i offentlighetsprincipen vore mer kända inom kommunen.

– Jag är inte säker på att alla känner till att de har meddelarskydd och kan lämna information till pressen anonymt, och att det även är förbjudet för deras chefer att efterforska källan. Av det skälet är det än mer angeläget att dessa skrivningar finns med i den kommande kommunikationspolicyn, säger han.

Arbetsmiljöfråga

Även Leif Lindsten i Vårdförbundet tycker det är en självklarhet att yttrande- och meddelarfriheten ska finnas med i kommunens kommunikationspolicy.

– Ingen ska behöva känna rädsla eller tveksamhet inför rätten att få säga vad man tycker. Ska man ta fram en ny policy borde detta klargöras och framgå och tydligt för att undvika missförstånd, säger han till SLA.

Lennart Carlqvist ser en fara i att kommunala verksamheter har personal som inte känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och åsikter. Eller vågar gå till media för den delen.

– En arbetsplats där ingen vågar prata fritt eller påtala fel och brister, och där missförhållanden inte kommer till kännedom, kan aldrig utvecklas och bli bättre. Därför är detta även en viktig fråga för arbetsmiljön.

Att kommunen i sitt förslag till framtida kommunikationspolicy valt att ta bort de delar av offentlighetsprincipen som rör varje enskild medarbetares rätt att fritt uttrycka vad man tycker och tänker om sin arbetsplats är olyckligt, anser Lennart Carlqvist.

– Särskilt i en tid då vi redan vet att det blir allt tystare ute i verksamheterna och att ingen snart vågar öppna käften längre på grund av att man kan uppfattas som besvärlig och gnällig, säger vice ordföranden i Kommunal sektion Skövde.

– Det är ju snarare så att det finns ett behov att tydliggöra och skjuta fram de här viktiga delarna av lagtexten så att man sprider informationen i stället, poängterar han.

Rättigheter

Lennart Carlqvist tror att många anställda skulle känna våga vara mer öppna med sina åsikter om de lagstadgade rättigheterna i offentlighetsprincipen vore mer kända inom kommunen.

– Jag är inte säker på att alla känner till att de har meddelarskydd och kan lämna information till pressen anonymt, och att det även är förbjudet för deras chefer att efterforska källan. Av det skälet är det än mer angeläget att dessa skrivningar finns med i den kommande kommunikationspolicyn, säger han.

Arbetsmiljöfråga

Även Leif Lindsten i Vårdförbundet tycker det är en självklarhet att yttrande- och meddelarfriheten ska finnas med i kommunens kommunikationspolicy.

– Ingen ska behöva känna rädsla eller tveksamhet inför rätten att få säga vad man tycker. Ska man ta fram en ny policy borde detta klargöras och framgå och tydligt för att undvika missförstånd, säger han till SLA.

Lennart Carlqvist ser en fara i att kommunala verksamheter har personal som inte känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och åsikter. Eller vågar gå till media för den delen.

– En arbetsplats där ingen vågar prata fritt eller påtala fel och brister, och där missförhållanden inte kommer till kännedom, kan aldrig utvecklas och bli bättre. Därför är detta även en viktig fråga för arbetsmiljön.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.