23 apr 2015 06:00

23 apr 2015 06:00

Dyster prognos för ekonomin

SKARABORG: Skaraborgs sjukhus underskott växer

Skaraborgs sjukhus underskott per mars är 14,0 miljoner kronor.

Prognosen ligger på -70 miljoner inklusive återgärder för att få ned underskottet.

Enligt delårsrapporten, som presenteras vid torsdagens styrelsemöte, var resultatet i mars -4,5 miljoner kronor och efter tre månader är det -17 miljoner, vilket är 14 miljoner sämre än budgeten. I praktiken blir underskottet -14, då Skas får använda tolv miljoner (en per månad) av eget kapitalet.

– Vi har lyckats bryta uppgången på kostnadsutvecklingen. Under mars var den 4,7 procent, tidigare låg den på 5,5 procent, säger sjukhusdirektör Lars Johansson

Skas jobbar med frågan och ekonomiska åtgärder, som ska innebära 38 miljoner i minskade kostnader, har påbörjats. Fler åtgärder, värda 42 miljoner kronor, har plockats fram under våren. Det handlar bland annat om minskade kostnader för laboratorieanalyser, hjälpmedel, läkemedel, övertid, material och sjukfrånvaro.

Effekten beräknas till cirka 44 miljoner under 2015.

Därför har Skas prognos för 2015 förbättrats, från -130 till -70 miljoner.

– Vi har ett tredje åtgärdspaket på gång. Det handlar om kapacitets- och produktionsstyrning. Vi hoppas kunna jobba mer effektivt, men vi vet inte vad det ger för ekonomiska effekter, säger Lars Johansson.

De ekonomiska förutsättningarna för 2015, jämfört med 2014, var 130 miljoner sämre på grund av bland annat ändrade modeller för hyror och resursfördelning. För 2016 och 2017 försämras förutsättningarna med ytterligare totalt 160 miljoner.

Enligt delårsrapporten, som presenteras vid torsdagens styrelsemöte, var resultatet i mars -4,5 miljoner kronor och efter tre månader är det -17 miljoner, vilket är 14 miljoner sämre än budgeten. I praktiken blir underskottet -14, då Skas får använda tolv miljoner (en per månad) av eget kapitalet.

– Vi har lyckats bryta uppgången på kostnadsutvecklingen. Under mars var den 4,7 procent, tidigare låg den på 5,5 procent, säger sjukhusdirektör Lars Johansson

Skas jobbar med frågan och ekonomiska åtgärder, som ska innebära 38 miljoner i minskade kostnader, har påbörjats. Fler åtgärder, värda 42 miljoner kronor, har plockats fram under våren. Det handlar bland annat om minskade kostnader för laboratorieanalyser, hjälpmedel, läkemedel, övertid, material och sjukfrånvaro.

Effekten beräknas till cirka 44 miljoner under 2015.

Därför har Skas prognos för 2015 förbättrats, från -130 till -70 miljoner.

– Vi har ett tredje åtgärdspaket på gång. Det handlar om kapacitets- och produktionsstyrning. Vi hoppas kunna jobba mer effektivt, men vi vet inte vad det ger för ekonomiska effekter, säger Lars Johansson.

De ekonomiska förutsättningarna för 2015, jämfört med 2014, var 130 miljoner sämre på grund av bland annat ändrade modeller för hyror och resursfördelning. För 2016 och 2017 försämras förutsättningarna med ytterligare totalt 160 miljoner.