23 apr 2015 05:00

23 apr 2015 05:00

Missade info till facket

SKÖVDE: Kritiserade kommunikationspolicyn dras tillbaka

Kommunledningen drog på onsdagen tillbaka förslaget till ny kommunikationspolicy sedan det framkommit att den inte är förhandlad med de lokala fackliga organisationerna.

Policyn skulle upp vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndag, men när missen stod klar togs beslut att dra bort förslaget från ärendelistan.

– Den skulle ha samverkats och det har brustit i handläggningen. Nu gör vi om processen, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Förhållandet blev känt vid gårdagens presskonferens med kommunstyrelsens arbetsutskott när SLA frågade om samverkan gjorts.

Tvingas göra om

Kommundirektören Tomas Fellbrandt kunde först inte svara på frågan, men återkom senare med beskedet att policyn omfattar samtliga kommunanställda. Den måste därför samverkas i den centrala samverkansgruppen innan den beslutas.

– Nu gör vi om den delen, men den kan nog komma upp till fullmäktige på majmötet, säger Fellbrandt.

Kommunikationschefen Christina Herthnek har lett arbetet med att ta fram den nya policyn som tidigare i veckan fått hård kritik i SLA av både tryckfrihetsexperten Nils Funcke och flera fackliga företrädare.

Tänker inte ändra

Några planer på att lyfta in information om meddelarskyddet i policyn har dock inte den politiska ledningen.

Katarina Jonsson säger att tanken är att förtydliga att nästa skrift ”Riktlinjer för medierelationer” kommer ta upp meddelarfriheten.

– För att det inte ska råda något tvivel om att vi inte lägger någon våt filt över yttrandefriheten. Däremot kommer vi inte skriva in lagtexter i policyn.

Lidköping nämner i sin policy meddelarefriheten utan att långa lagtexter...

– Vi har som arbetssätt att inte skriva in lagtexter i våra policydokument. Vi utgår från att lagstiftningen alltid gäller, svarar Jonsson.

SLA redovisade i går flera kritiker som berättade att negativa röster tystas. Kommundirektören Tomas Fellbrandt är högste ansvarig i tjänstemannaorganisationen.

– Jag är förvånad, men det betyder att vi får göra mer. Det här är inget som framkommit tidigare och vi är måna om att lyfta öppenheten när vi möter nyanställda, säger Fellbrandt.

Leif Walterum (C) tar allvarligt på de uppgifterna:

– Det är bedrövligt om vi har anställda som inte vågar använda sin rätt att gå till media.

Policyn skulle upp vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndag, men när missen stod klar togs beslut att dra bort förslaget från ärendelistan.

– Den skulle ha samverkats och det har brustit i handläggningen. Nu gör vi om processen, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Förhållandet blev känt vid gårdagens presskonferens med kommunstyrelsens arbetsutskott när SLA frågade om samverkan gjorts.

Tvingas göra om

Kommundirektören Tomas Fellbrandt kunde först inte svara på frågan, men återkom senare med beskedet att policyn omfattar samtliga kommunanställda. Den måste därför samverkas i den centrala samverkansgruppen innan den beslutas.

– Nu gör vi om den delen, men den kan nog komma upp till fullmäktige på majmötet, säger Fellbrandt.

Kommunikationschefen Christina Herthnek har lett arbetet med att ta fram den nya policyn som tidigare i veckan fått hård kritik i SLA av både tryckfrihetsexperten Nils Funcke och flera fackliga företrädare.

Tänker inte ändra

Några planer på att lyfta in information om meddelarskyddet i policyn har dock inte den politiska ledningen.

Katarina Jonsson säger att tanken är att förtydliga att nästa skrift ”Riktlinjer för medierelationer” kommer ta upp meddelarfriheten.

– För att det inte ska råda något tvivel om att vi inte lägger någon våt filt över yttrandefriheten. Däremot kommer vi inte skriva in lagtexter i policyn.

Lidköping nämner i sin policy meddelarefriheten utan att långa lagtexter...

– Vi har som arbetssätt att inte skriva in lagtexter i våra policydokument. Vi utgår från att lagstiftningen alltid gäller, svarar Jonsson.

SLA redovisade i går flera kritiker som berättade att negativa röster tystas. Kommundirektören Tomas Fellbrandt är högste ansvarig i tjänstemannaorganisationen.

– Jag är förvånad, men det betyder att vi får göra mer. Det här är inget som framkommit tidigare och vi är måna om att lyfta öppenheten när vi möter nyanställda, säger Fellbrandt.

Leif Walterum (C) tar allvarligt på de uppgifterna:

– Det är bedrövligt om vi har anställda som inte vågar använda sin rätt att gå till media.