23 apr 2015 12:17

23 apr 2015 12:18

Musikskola kan öppnas för privata alternativ

Skövde kommun utreder om en särskild musikskolecheck kan lösa upp de långa köerna till musikskolan.

Katarina Jonsson (M) lovade oväntat vid kulturgalan i fjol att köerna skulle tas bort och en lösning som nu studeras innebär ökad valfrihet.

I Staffanstorps kommun finns en modell där eleverna ges en musikskolecheck som de sedan får använda fritt, antingen i den kommunala musikskolan eller i privata alternativ.

– I Staffanstorp fanns inga privata alternativ, men sedan modellen infördes har fem företag startats, säger sektorschefen Rogher Selmosson, som är ansvarig för utredningen.

Under året ska han presentera ett färdigt förslag till beslut. Ett annat alternativ är att ta in fler elever på den kommunala musikskolan och anställa fler lärare. Något som uppskattningsvis skulle innebära sex nya lärartjänster.

Blir dyrare

– Det kommer att bli dyrare vilket alternativ vi än väljer och vi måste titta på de ekonomiska konsekvenserna. I dag är det för tidigt att säga vad det kommer att kosta, säger Kaj-Eve Enorth (FP), ordförande i fritidsnämnden.

Strax över 200 barn står i dag i kö till musikskolan.

Selmosson är chef för sektorn för samhällsutveckling och medborgare.

 

 

Katarina Jonsson (M) lovade oväntat vid kulturgalan i fjol att köerna skulle tas bort och en lösning som nu studeras innebär ökad valfrihet.

I Staffanstorps kommun finns en modell där eleverna ges en musikskolecheck som de sedan får använda fritt, antingen i den kommunala musikskolan eller i privata alternativ.

– I Staffanstorp fanns inga privata alternativ, men sedan modellen infördes har fem företag startats, säger sektorschefen Rogher Selmosson, som är ansvarig för utredningen.

Under året ska han presentera ett färdigt förslag till beslut. Ett annat alternativ är att ta in fler elever på den kommunala musikskolan och anställa fler lärare. Något som uppskattningsvis skulle innebära sex nya lärartjänster.

Blir dyrare

– Det kommer att bli dyrare vilket alternativ vi än väljer och vi måste titta på de ekonomiska konsekvenserna. I dag är det för tidigt att säga vad det kommer att kosta, säger Kaj-Eve Enorth (FP), ordförande i fritidsnämnden.

Strax över 200 barn står i dag i kö till musikskolan.

Selmosson är chef för sektorn för samhällsutveckling och medborgare.