23 apr 2015 07:00

23 apr 2015 07:00

Va-taxor kommer att höjas

SKÖVDE: Ny plan går ut på remiss

Skövde kommun står inför stora investeringar i va-nätet de kommande åren. Något som kommer leda till höjda avgifter.

Det framgår av den omfattande va-plan som Skövde kommun har tagit fram. Den godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott och går nu ut på en omfattande remissrunda.

Av planen framgår att kommunen står inför stora investeringar i Stadskvarns avloppsreningsverk, överföringsledningen från Tidan till Väring och dagvattenledningen vid Pentaporten.

Leif Walterum (C) pekar även på att förtätningar i Skövde centrum och fler hårdgjorda ytor ökar tryckete på dagvattensystemet.

Nya verksamhetsområden Skövde tätort, Varola, Böja, Vristulven och Lis Lången planeras under den kommande tioårsperioden.

Varola kommer först med tänkt start under 2016.

Satsningar som bedöms innebära att investeringarna behöver ökas från 20 till 50 miljoner kronor per år från 2017.

Kostnaderna ska täckas av va-kollektivet och enligt en färsk beräkning behöver brukningsavgifterna höjas med fem procent 2017–2020.

Anslutningsavgifterna höjdes vid 2014/2015.

Det framgår av den omfattande va-plan som Skövde kommun har tagit fram. Den godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott och går nu ut på en omfattande remissrunda.

Av planen framgår att kommunen står inför stora investeringar i Stadskvarns avloppsreningsverk, överföringsledningen från Tidan till Väring och dagvattenledningen vid Pentaporten.

Leif Walterum (C) pekar även på att förtätningar i Skövde centrum och fler hårdgjorda ytor ökar tryckete på dagvattensystemet.

Nya verksamhetsområden Skövde tätort, Varola, Böja, Vristulven och Lis Lången planeras under den kommande tioårsperioden.

Varola kommer först med tänkt start under 2016.

Satsningar som bedöms innebära att investeringarna behöver ökas från 20 till 50 miljoner kronor per år från 2017.

Kostnaderna ska täckas av va-kollektivet och enligt en färsk beräkning behöver brukningsavgifterna höjas med fem procent 2017–2020.

Anslutningsavgifterna höjdes vid 2014/2015.