24 apr 2015 20:56

24 apr 2015 20:56

De bygger Bissgårdens förskola

Asplunds Bygg i Falköping AB vann Skövde kommuns upphandling om att bygga Bissgårdens förskola i Skultorp.

De lämnade lägsta anbud i konkurrens med Erlandsson, Cerneke och MVB.

Förskolan – med fem avdelningar och ett kök – uppskattas kosta 27 miljoner kronor. Kostnaderna har fördyrats på grund av markförhållandena.

Aspluns blir generalentreprenör för bygget som när det är färdigt kommer att ha plats för 100 barn.

De lämnade lägsta anbud i konkurrens med Erlandsson, Cerneke och MVB.

Förskolan – med fem avdelningar och ett kök – uppskattas kosta 27 miljoner kronor. Kostnaderna har fördyrats på grund av markförhållandena.

Aspluns blir generalentreprenör för bygget som när det är färdigt kommer att ha plats för 100 barn.