24 apr 2015 21:24

24 apr 2015 21:24

Samordnare för nyanlända anställs

Socialnämnden går tillsammans med skolan in i ett ettårigt projekt där en samordnare för nyanlända barn i skolan anställs.

Asylsökande barn har rätt att gå i skolan, men kommunen saknar ett system för att ta emot de barnen på bästa sätt.

Samordnaren får ansvar för att ha en heltäckande bild över hur många sylsökande barn som finns i skolorna samt svara för att kommunen söker ersättning från Migrationsverket.

Asylsökande barn har rätt att gå i skolan, men kommunen saknar ett system för att ta emot de barnen på bästa sätt.

Samordnaren får ansvar för att ha en heltäckande bild över hur många sylsökande barn som finns i skolorna samt svara för att kommunen söker ersättning från Migrationsverket.