24 apr 2015 06:00

24 apr 2015 06:00

Skas fortsätter introduktionen av färska undersköterskor

SKARABORG: Negativt besked från regionen förändrar inget

Skaraborgs sjukhus vill ha 3,84 miljoner för att fortsätta med yrkesintroduktionen för undersköterskor men regionen säger nej.

– Då kör vi själva, säger personalstrategen Inger Levin.

Skas inledde den strukturerade yrkesintroduktionen för undersköterskor i höstas. Under nio månader får tio undersköterskor en gemensam introduktion och sedan tre placeringar, varav en inom psykiatrin. Snart är den första kullen klar med sin introduktion och Skas räknar med att fortsätta.

Regionen har stått för finansieringen men personalutskottet har avslagit ansökan om en finansiering av den andra kullen.

– Vi får finansiera själva, annonser är ute och vi har en ny grupp till hösten. Det här är en jätteviktig sak för oss. Medelåldern i undersköterskegruppen är hög och vi måste få in ungdomar. Vi har även en kontakt med Kommunal som har ett avtal om yrkesintroduktion, säger Inger Levin.

Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet, stänger inte dörren till Skas.

– Tvärtom, men vi måste göra en utvärdering av det första året först. Vi vill göra det här till en modell för hela regionen, med anpassningar till lokala förutsättningar. Vi ser det som en viktig del, säger Levén.

Däremot fick Skas pengar till att slutföra introduktionen för den första kullen.

Utskottet tog även beslut om tio extra ST-tjänster inom psykiatrin, till en kostnad av 5,625 miljoner kronor per år. Nästa vecka tar hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ytterligare 15.

– Det finns intresserade läkare som vill börja hos oss, nu tar vi ett samlat grepp, säger Gunilla Levén.

Hur många tjänster hamnar på Skaraborgs sjukhus?

– Det blir en fråga för personaldirektören samt hälso- och sjukvårdsdirektören. Det handlar bland annat om att det ska finnas tillräckligt med handledare.

Skas inledde den strukturerade yrkesintroduktionen för undersköterskor i höstas. Under nio månader får tio undersköterskor en gemensam introduktion och sedan tre placeringar, varav en inom psykiatrin. Snart är den första kullen klar med sin introduktion och Skas räknar med att fortsätta.

Regionen har stått för finansieringen men personalutskottet har avslagit ansökan om en finansiering av den andra kullen.

– Vi får finansiera själva, annonser är ute och vi har en ny grupp till hösten. Det här är en jätteviktig sak för oss. Medelåldern i undersköterskegruppen är hög och vi måste få in ungdomar. Vi har även en kontakt med Kommunal som har ett avtal om yrkesintroduktion, säger Inger Levin.

Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet, stänger inte dörren till Skas.

– Tvärtom, men vi måste göra en utvärdering av det första året först. Vi vill göra det här till en modell för hela regionen, med anpassningar till lokala förutsättningar. Vi ser det som en viktig del, säger Levén.

Däremot fick Skas pengar till att slutföra introduktionen för den första kullen.

Utskottet tog även beslut om tio extra ST-tjänster inom psykiatrin, till en kostnad av 5,625 miljoner kronor per år. Nästa vecka tar hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ytterligare 15.

– Det finns intresserade läkare som vill börja hos oss, nu tar vi ett samlat grepp, säger Gunilla Levén.

Hur många tjänster hamnar på Skaraborgs sjukhus?

– Det blir en fråga för personaldirektören samt hälso- och sjukvårdsdirektören. Det handlar bland annat om att det ska finnas tillräckligt med handledare.