24 apr 2015 06:00

24 apr 2015 06:00

Värsås förskola blir boende för flyktingbarn

SKÖVDE: Skriver sexårigt hyresavtal

Den före detta förskolan i Värsås byggs om till ett boende för ensamkommande flyktingbarn. 18 boendeplatser ska stå klara att tas i bruk i början av 2016.

Det bekräftar socialchefen Saeed Ardane som förklarar att kommunen under en tid letat fler boeden.

– Vi tror att det blir en bra lösning. Lokalerna är bra och det är goda bussförbindelser till Värsås, säger Ardane till SLA.

Ersätter Gläntan

I dag används 10 platser vid Norrmalms äldreboende (avdelningen Gläntan) för flyktingbarn och -ungdomar, men de återförs vid årsskiftet till äldreomsorgen.

Har ansvaret

Dessa ersätts och utökas med 18 platser i Värsås. Ytterligare sex platser skapas i en villa som kommunen äger vid Stallsiken. I dag används också 17 boendeplatser vid Rosenhaga för flyktingmottagningen. Några av ungdomarna bor i familjehem.

Med ombyggnaden i Värsås har kommunen 40-talet egna boenden.

– Socialtjänsten har ansvaret för de här barnen tills att de blir myndiga och vi har ett behov av olika boenden, säger Ardane.

Bemannat

Boendet i Värsås kommer vara bemannat med personal dygnet runt och enligt Saeed Ardane kommer man nu börja arbeta för att ungdomarna ska integreras i det lilla samhället.

Han säger att idrott och de lokala föreningarna är en viktig del i integrationsarbetet.

– Vi är ödmjuka inför arbetet med att hitta förankring och kommer att närma oss lokalsamhället när alla besluten är på plats, säger Ardane.

Skövde kommun har sedan mottagningen startade tagit emot 53 ensamkommande flyktingbarn kopplade till avtalet med Migrationsverket. Vid boendet i Värsås kommer barn i olika åldrar bo och de kommer att gå i skolan både i Värsås och i Skövde.

Hyr ut i sex år

Socialtjänsten har begärt att kommunens servicenämnd ska anpassa den tidigare förskolan till boende.

Frågan behandlades av nämnden under torsdagen. Den sa ja till att avsätta 4,5 miljoner kronor för ombyggnaden.

Förskoleverksamheten flyttade till nya lokaler 2013. Kommunens tanke har tidigare varit att sälja fastigheten, men nu behåller man ägandet och hyr ut till socialtjänsten som får ett sexårigt hyreskontrakt.

Det bekräftar socialchefen Saeed Ardane som förklarar att kommunen under en tid letat fler boeden.

– Vi tror att det blir en bra lösning. Lokalerna är bra och det är goda bussförbindelser till Värsås, säger Ardane till SLA.

Ersätter Gläntan

I dag används 10 platser vid Norrmalms äldreboende (avdelningen Gläntan) för flyktingbarn och -ungdomar, men de återförs vid årsskiftet till äldreomsorgen.

Har ansvaret

Dessa ersätts och utökas med 18 platser i Värsås. Ytterligare sex platser skapas i en villa som kommunen äger vid Stallsiken. I dag används också 17 boendeplatser vid Rosenhaga för flyktingmottagningen. Några av ungdomarna bor i familjehem.

Med ombyggnaden i Värsås har kommunen 40-talet egna boenden.

– Socialtjänsten har ansvaret för de här barnen tills att de blir myndiga och vi har ett behov av olika boenden, säger Ardane.

Bemannat

Boendet i Värsås kommer vara bemannat med personal dygnet runt och enligt Saeed Ardane kommer man nu börja arbeta för att ungdomarna ska integreras i det lilla samhället.

Han säger att idrott och de lokala föreningarna är en viktig del i integrationsarbetet.

– Vi är ödmjuka inför arbetet med att hitta förankring och kommer att närma oss lokalsamhället när alla besluten är på plats, säger Ardane.

Skövde kommun har sedan mottagningen startade tagit emot 53 ensamkommande flyktingbarn kopplade till avtalet med Migrationsverket. Vid boendet i Värsås kommer barn i olika åldrar bo och de kommer att gå i skolan både i Värsås och i Skövde.

Hyr ut i sex år

Socialtjänsten har begärt att kommunens servicenämnd ska anpassa den tidigare förskolan till boende.

Frågan behandlades av nämnden under torsdagen. Den sa ja till att avsätta 4,5 miljoner kronor för ombyggnaden.

Förskoleverksamheten flyttade till nya lokaler 2013. Kommunens tanke har tidigare varit att sälja fastigheten, men nu behåller man ägandet och hyr ut till socialtjänsten som får ett sexårigt hyreskontrakt.