26 apr 2015 06:00

26 apr 2015 06:00

Bullerplank sätts upp på Vadsbovägen

SKÖVDE

Det kommer att sättas upp bullerplank på båda sidor om Vadsbovägen. Åtgärden sker längs vissa partiet på sträckan mellan Hallenbergsrondellen och Badhusrondellen.

Bullernivåerna från trafiken anses vara för höga och de över två meter höga skärmarna kommer att vara i polykarbonat och med fågelskyddsmönster.

I början och slutet av varje skärm byggs tvärställda kalkstensmurar

Det kommer att sättas upp bullerplank på båda sidor om Vadsbovägen. Åtgärden sker längs vissa partiet på sträckan mellan Hallenbergsrondellen och Badhusrondellen.

Bullernivåerna från trafiken anses vara för höga och de över två meter höga skärmarna kommer att vara i polykarbonat och med fågelskyddsmönster.

I början och slutet av varje skärm byggs tvärställda kalkstensmurar