27 apr 2015 05:00

27 apr 2015 07:16

Bostadsrättsföreningar känner sig vilseledda

Skövde kommuns nya VA-taxa upprör många bostadsrättsföreningar som tidigare installerat fler vattenmätare för att sänka sina kostnader. När taxan gjordes om ökade i stället de fasta mätaravgifterna kraftigt.

– Det är oacceptabelt, dundrar Roger Edvinsson, ord-förande i bostadsrättsföreningen Dalslänten.

När den nya VA-taxan trädde i kraft vid årsskiftet sänktes den rörliga förbrukningsavgiften från 11,79 till 9,24 kronor (utan moms) per kubikmeter vatten.

Samtidigt höjdes de fasta avgifterna för mätare eller mätarkombinationer, vilket drabbar många av de bostadsrättsföreningar och samfälligheter som har fler än en mätare på sina inkommande ledningar.

– Det här är inte bara ett problem för oss i HSB, utan slår hårt mot alla föreningar och samfälligheter i Skövde som har vattenanläggningar med flera mätare.

– Jag tycker kommunen har brustit som inte har tagit fram en riktig konsekvensanalys innan den nya VA-taxan klubbades, säger Edvinsson.

”Straffas”

Som den gamla VA-taxan var konstruerad var det ekonomiskt fördelaktigt med flera mindre vattenmätare på sin anläggning. Med den nya taxan är situationen helt omvänd, vilket många föreningar upptäckt först när årets första kvartalsfaktura nått brevlådan.

Att förbrukningsavgiften sänkts kompenserar inte de höjda mätaravgifterna, hävdar Dalsäntens ordförande.

– De föreningar som har följt kommunens rekommendationer genom åren straffas nu mångdubbelt. Och detta sker utan att man skickar ut någon som helst information innan om vad den nya VA-taxan innebär. För många föreningar kastar ju detta omkull allt budgetarbete, säger Roger Edvinsson som i veckan kallade flera andra bostadsrättsföreningar inom HSB i Skövde till möte för att prata om situationen.

Där framkom att taxan slår väldigt olika beroende på antal mätare, hushåll och total vattenförbrukning.

– Det finns föreningar som inte kommer att märka någon större skillnad och andra som kan ligga kvar på den gamla årskostnaden genom att dra ned på antalet mätare. Vi har pluggat en mätare och klarar oss nu på två i stället för tre, förklarade Jan-Åke Bengtsson från brf Dälderna men var ändå kritisk:

– Vi känner oss vilseledda av kommunen som har försatt oss i den här situationen.

Chockhöjning

För de boende på Dalvägen ökar den fasta delen av VA-taxan med närmare 400 procent. Detsamma gäller för bostadsrättsföreningarna Svanen, Björken och Tungården som också fanns representerade på mötet. SLA har även varit i kontakt med Simsjöföreningen där samfälligheterna också drabbas.

– Och vi vet att betydligt fler får höjda kostnader, säger Roger Edvinsson.

I de allra flesta fall handlar det om föreningar med parallellkopplade vattenmätare av den minsta storleken, Qn 25, som motsvarar 20 millimeter i diameter.

Årskostnaden för två Qn 25-mätare var tidigare 5 400 kronor. Dessa kostar i dag 25 874 kronor per år.

För de med tre mätare ökar kostnaden från 8 652 kronor till 41 861 kronor.

– Det känns som ett straff för att vi tidigare sparat vatten. Och vad händer om vi tar bort en mätare? Vad hittar kommunen på sedan? frågar sig Anders Faye-Wevle från brf Björken.

Saknar miljötänk

För Dalslänten med sju mätare blir effekten av höjningen ännu större i krontal räknat. I värsta fall ökar föreningens totala kostnader (rörlig och fast taxa) för vatten under 2015 från drygt 91 000 till 155 000 kronor för föreningens 60 hushåll. Att kommunen ser behov av höjda VA-avgifter från 2017 får inte de berörda föreningarna på bättre humör.

– Vi kommer att agera och gå vidare i den här frågan! lovar Roger Edvinsson.

När den nya VA-taxan trädde i kraft vid årsskiftet sänktes den rörliga förbrukningsavgiften från 11,79 till 9,24 kronor (utan moms) per kubikmeter vatten.

Samtidigt höjdes de fasta avgifterna för mätare eller mätarkombinationer, vilket drabbar många av de bostadsrättsföreningar och samfälligheter som har fler än en mätare på sina inkommande ledningar.

– Det här är inte bara ett problem för oss i HSB, utan slår hårt mot alla föreningar och samfälligheter i Skövde som har vattenanläggningar med flera mätare.

– Jag tycker kommunen har brustit som inte har tagit fram en riktig konsekvensanalys innan den nya VA-taxan klubbades, säger Edvinsson.

”Straffas”

Som den gamla VA-taxan var konstruerad var det ekonomiskt fördelaktigt med flera mindre vattenmätare på sin anläggning. Med den nya taxan är situationen helt omvänd, vilket många föreningar upptäckt först när årets första kvartalsfaktura nått brevlådan.

Att förbrukningsavgiften sänkts kompenserar inte de höjda mätaravgifterna, hävdar Dalsäntens ordförande.

– De föreningar som har följt kommunens rekommendationer genom åren straffas nu mångdubbelt. Och detta sker utan att man skickar ut någon som helst information innan om vad den nya VA-taxan innebär. För många föreningar kastar ju detta omkull allt budgetarbete, säger Roger Edvinsson som i veckan kallade flera andra bostadsrättsföreningar inom HSB i Skövde till möte för att prata om situationen.

Där framkom att taxan slår väldigt olika beroende på antal mätare, hushåll och total vattenförbrukning.

– Det finns föreningar som inte kommer att märka någon större skillnad och andra som kan ligga kvar på den gamla årskostnaden genom att dra ned på antalet mätare. Vi har pluggat en mätare och klarar oss nu på två i stället för tre, förklarade Jan-Åke Bengtsson från brf Dälderna men var ändå kritisk:

– Vi känner oss vilseledda av kommunen som har försatt oss i den här situationen.

Chockhöjning

För de boende på Dalvägen ökar den fasta delen av VA-taxan med närmare 400 procent. Detsamma gäller för bostadsrättsföreningarna Svanen, Björken och Tungården som också fanns representerade på mötet. SLA har även varit i kontakt med Simsjöföreningen där samfälligheterna också drabbas.

– Och vi vet att betydligt fler får höjda kostnader, säger Roger Edvinsson.

I de allra flesta fall handlar det om föreningar med parallellkopplade vattenmätare av den minsta storleken, Qn 25, som motsvarar 20 millimeter i diameter.

Årskostnaden för två Qn 25-mätare var tidigare 5 400 kronor. Dessa kostar i dag 25 874 kronor per år.

För de med tre mätare ökar kostnaden från 8 652 kronor till 41 861 kronor.

– Det känns som ett straff för att vi tidigare sparat vatten. Och vad händer om vi tar bort en mätare? Vad hittar kommunen på sedan? frågar sig Anders Faye-Wevle från brf Björken.

Saknar miljötänk

För Dalslänten med sju mätare blir effekten av höjningen ännu större i krontal räknat. I värsta fall ökar föreningens totala kostnader (rörlig och fast taxa) för vatten under 2015 från drygt 91 000 till 155 000 kronor för föreningens 60 hushåll. Att kommunen ser behov av höjda VA-avgifter från 2017 får inte de berörda föreningarna på bättre humör.

– Vi kommer att agera och gå vidare i den här frågan! lovar Roger Edvinsson.