27 apr 2015 07:01

27 apr 2015 07:01

Fler ärenden till socialjouren

SKÖVD

Antalet ärenden till den kommunövergripande socialjouren för Skaraborg ökar. Under 2014 inkom 1 331 ärenden vilket är en ökning med 370 jämfört med 2013.

Att ärendemängden ökar är oroande, men kan också bero på att vetskapen om socialjouren ökar.

– Den är till gagn för fler människor som är i nöd, säger socialchefen Saeed Ardane.

Ärenden gällande barn, unga och samt våld i nära relationer står till 48 procent av den totala volymen.

Att ärendemängden ökar är oroande, men kan också bero på att vetskapen om socialjouren ökar.

– Den är till gagn för fler människor som är i nöd, säger socialchefen Saeed Ardane.

Ärenden gällande barn, unga och samt våld i nära relationer står till 48 procent av den totala volymen.