27 apr 2015 05:00

27 apr 2015 05:00

"Nya taxan mer rättvis"

VA-chefen Annika Holmén har förståelse för bostadsrättsföreningarnas kritik mot den nya VA-taxan, men säger att den gjorts om för att bli mer rättvis och skälig.

– Den behövde förändras, säger hon.

Däremot anser den nytillträdda VA-chefen att kommunen kanske borde ha varit mer tydliga i sin information till abbonenterna.

– Det för vi ta till oss och dra lärdom av, säger Annika Holmén.

Olika taxor

Att bostadsrättsföreningarna reagerar på att det får ökade kostnader, har hon förståelse för.

– Den förra taxan var ju uppbyggd på det viset att man kunde få ned kostnaden med fler mätare.

– Nu när vi i stället fördelat om avgifterna så att den mer speglar den nytta och kapacitet man har på sina vattenledningar, så innebär det samtidigt att de föreningar och samfälligheter som har många mätare också får en högre fast avgift, säger Annika Holmén.

Kan få hjälp

Enligt VA-chefen är den nya taxan mer rättvis om man exempelvis ser till förhållandet mellan enskilda villaägare och bland annat bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

– Villaägarna har tidigare stått för en större del av avgifterna i förhållande till sin förbrukning jämfört med andra typer av boenden.

De föreningar och samfälligheter som vill ha hjälp med att se över sina mätare, och eventuellt ta bort mätare, kommer få hjälp med detta, enligt Holmén.

När det gäller större hyresfastigheter, som Skövdebostäder och andra privata aktörer, så agerade många redan i höstas.

Höjs 2017?

VA-avgifterna ser dock ut att behöva höjas inom en snar framtid på grund av stora investeringsbehov i bland annat Stadskvarns avloppsreningsverk.

– Nu har vi omfördelat avgifterna utan att öka intäkterna, men från 2017 och fram till 2020 måste vi troligen höja VA-taxan med fem procent per år för att kunna öka investeringstakten. Det handlar både om de fasta avgifterna och det rörliga förbrukningspriset, säger Holmén.

Däremot anser den nytillträdda VA-chefen att kommunen kanske borde ha varit mer tydliga i sin information till abbonenterna.

– Det för vi ta till oss och dra lärdom av, säger Annika Holmén.

Olika taxor

Att bostadsrättsföreningarna reagerar på att det får ökade kostnader, har hon förståelse för.

– Den förra taxan var ju uppbyggd på det viset att man kunde få ned kostnaden med fler mätare.

– Nu när vi i stället fördelat om avgifterna så att den mer speglar den nytta och kapacitet man har på sina vattenledningar, så innebär det samtidigt att de föreningar och samfälligheter som har många mätare också får en högre fast avgift, säger Annika Holmén.

Kan få hjälp

Enligt VA-chefen är den nya taxan mer rättvis om man exempelvis ser till förhållandet mellan enskilda villaägare och bland annat bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

– Villaägarna har tidigare stått för en större del av avgifterna i förhållande till sin förbrukning jämfört med andra typer av boenden.

De föreningar och samfälligheter som vill ha hjälp med att se över sina mätare, och eventuellt ta bort mätare, kommer få hjälp med detta, enligt Holmén.

När det gäller större hyresfastigheter, som Skövdebostäder och andra privata aktörer, så agerade många redan i höstas.

Höjs 2017?

VA-avgifterna ser dock ut att behöva höjas inom en snar framtid på grund av stora investeringsbehov i bland annat Stadskvarns avloppsreningsverk.

– Nu har vi omfördelat avgifterna utan att öka intäkterna, men från 2017 och fram till 2020 måste vi troligen höja VA-taxan med fem procent per år för att kunna öka investeringstakten. Det handlar både om de fasta avgifterna och det rörliga förbrukningspriset, säger Holmén.