28 apr 2015 07:09

28 apr 2015 07:15

"Det är väl du som skrämmer folk, inte vi"

Det blev nästan polsk riksdag när kommunfullmäktige sammanträde på måndagskvällen. Vid 22.30 avbröts mötet för att istället återupptas på onsdag.

Orsaken var att debatten blivit allt för utdragen. Kommunfullmäktiges arbetsordning säger att målet är att sammanträdet ska vara klart klockan 22.00.

När både en interpellationstionsdebatt och debatten om årsredovisningen blev utdragen gick klockan snabbt. Strax före klockan 22 hade debatten i den laddade frågan om nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder bara börjat och i det läget fanns 14 talare anmälda på talarlistan.

Har aldrig hänt

Efter överläggningar i partigrupperna och votering där flera ledamöter saknades vid omröstningen beslutade fullmäktige att avbryta sammanträdet. Nu återupptas det klockan 18.00 på onsdag i stället.

Sammanträdet kommer då att inledas med beslutet om nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder.

- Ett historisk sammanträde. Det har aldrig hänt med den här arbetsordningen, kommenterade ordförande Conny Brännberg beslutet att bryta för dagen.

Inte skrämmas

Därmed dröjer avgörandet till onsdag, men debatten hann i alla fall börja med att Katarina Jonsson (M) förklarade att man vill ha kvar begränsningarna i marknadsandelar för Skövdebostäder för att vara tydliga mot andra aktörer på bostadsmarknaden.

- Ägardirektiven gör ingen påverkan kortsiktigt, men långsiktigt. Vi vill skicka en signal till näringslivet att man kan komma till Skövde. Frågan om att bolaget aktivt ska verka för att hyresrätter ombildas till bostadsrätter har fått fel proportioner enligt Katarina Jonsson.

- Jag såg inte den debatten som kom och jag tar på mig det. Jag var naiv och trodde att vi skulle ha en saklig debatt om detta och inte skrämma upp hyresgästerna och skapa en ogrundad oro. Det gjorde mig djupt ledsen och jag trodde inte att vi hanterade debatten så.

- Vi vill skärpa skrivningen för att vi fått svaret från Skövdebostäder att hyresgäster inte visat intresse. Nu vill vi att bolaget ställer frågan till hyresgästerna. Vi vill ställa frågan till Skövdebostäders hyresgäster. Varför vill inte ni det i Socialdemokraterna?

Marie Ekman (S):

- Ja, Katarina. Det är väl du som skrämmer folk, inte vi. Socialdemokraterna vill stryka punkten om marknadsandelar och att bolaget aktivt ska verka för ombildning av hyresrätter till andra upplåtelseformer.

Årsredovisning

Kommunfullmäktige godkände även årsredovisningen. Debatten var 1 timme och 45 minuter lång, men egentligen utan stora meningsskiljaktigheter och med långa utsvävningar. Många ledamöter lyfte fram vad som gjorts bra under året. De flesta var överens om att kommunen gjorde ett bra resultat. Katarina Jonsson (M) menade att kommunen var på rätt väg och hyllade samverkan över kommungränser och politiska gränser.

Hon gick så långt att hon berättade om en dröm:

- Jag drömde att Skövde kommun gifte bort mig med Kjell Hedvall (S-märkt kommunalråd i Lidköping), skämtade Jonsson. Oppositionsrådet Marie Ekman pekade framförallt på hemvårdsorganisationen och den ökande sjukfrånvaron inom omvårdnadsförvaltningen.

- Det är stor ökning som måste tas på allvar, sa Marie Ekman.

Orsaken var att debatten blivit allt för utdragen. Kommunfullmäktiges arbetsordning säger att målet är att sammanträdet ska vara klart klockan 22.00.

När både en interpellationstionsdebatt och debatten om årsredovisningen blev utdragen gick klockan snabbt. Strax före klockan 22 hade debatten i den laddade frågan om nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder bara börjat och i det läget fanns 14 talare anmälda på talarlistan.

Har aldrig hänt

Efter överläggningar i partigrupperna och votering där flera ledamöter saknades vid omröstningen beslutade fullmäktige att avbryta sammanträdet. Nu återupptas det klockan 18.00 på onsdag i stället.

Sammanträdet kommer då att inledas med beslutet om nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder.

- Ett historisk sammanträde. Det har aldrig hänt med den här arbetsordningen, kommenterade ordförande Conny Brännberg beslutet att bryta för dagen.

Inte skrämmas

Därmed dröjer avgörandet till onsdag, men debatten hann i alla fall börja med att Katarina Jonsson (M) förklarade att man vill ha kvar begränsningarna i marknadsandelar för Skövdebostäder för att vara tydliga mot andra aktörer på bostadsmarknaden.

- Ägardirektiven gör ingen påverkan kortsiktigt, men långsiktigt. Vi vill skicka en signal till näringslivet att man kan komma till Skövde. Frågan om att bolaget aktivt ska verka för att hyresrätter ombildas till bostadsrätter har fått fel proportioner enligt Katarina Jonsson.

- Jag såg inte den debatten som kom och jag tar på mig det. Jag var naiv och trodde att vi skulle ha en saklig debatt om detta och inte skrämma upp hyresgästerna och skapa en ogrundad oro. Det gjorde mig djupt ledsen och jag trodde inte att vi hanterade debatten så.

- Vi vill skärpa skrivningen för att vi fått svaret från Skövdebostäder att hyresgäster inte visat intresse. Nu vill vi att bolaget ställer frågan till hyresgästerna. Vi vill ställa frågan till Skövdebostäders hyresgäster. Varför vill inte ni det i Socialdemokraterna?

Marie Ekman (S):

- Ja, Katarina. Det är väl du som skrämmer folk, inte vi. Socialdemokraterna vill stryka punkten om marknadsandelar och att bolaget aktivt ska verka för ombildning av hyresrätter till andra upplåtelseformer.

Årsredovisning

Kommunfullmäktige godkände även årsredovisningen. Debatten var 1 timme och 45 minuter lång, men egentligen utan stora meningsskiljaktigheter och med långa utsvävningar. Många ledamöter lyfte fram vad som gjorts bra under året. De flesta var överens om att kommunen gjorde ett bra resultat. Katarina Jonsson (M) menade att kommunen var på rätt väg och hyllade samverkan över kommungränser och politiska gränser.

Hon gick så långt att hon berättade om en dröm:

- Jag drömde att Skövde kommun gifte bort mig med Kjell Hedvall (S-märkt kommunalråd i Lidköping), skämtade Jonsson. Oppositionsrådet Marie Ekman pekade framförallt på hemvårdsorganisationen och den ökande sjukfrånvaron inom omvårdnadsförvaltningen.

- Det är stor ökning som måste tas på allvar, sa Marie Ekman.

  • Per Engelbrektsson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.