28 apr 2015 12:29

29 apr 2015 09:18

Skolinspektionen kräver svar om elevplacering

Skolinspektionen kräver nu svar från kommunen gällande en av de elever som inte får plats på Käpplundaskolan. Föräldrarna anser att det rör som om negativ särbehandling – dottern är den enda i en förskolegrupp som inte placerats på den skolan.

Kommunens hantering av skolplaceringar av 6-åringar har väckt starka reaktioner hos ett flertal familjer. Åtta överklaganden gällande placeringarna har gått vidare till Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltnings­rätten. Men föräldrarna till en flicka har också gjort en anmälan till Skolinspektionen, vilket SLA skrivit om tidigare.

Brutit mot paragraf

Deras dotter är den enda i den förskolegrupp hon hör till som inte placerats på Käpplundaskolan, om det blir som kommunen tänkt skiljs hon från sina kamrater. Föräldrarna anser att kommunen på detta sätt utsätter deras barn för negativ särbehandling och att kommunen därigenom brutit mot den paragraf i skollagen som säger att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”.

Urvalskriterier

Skolinspektionen fick in anmälan den 2 april och nu kräver myndigheten att Skövde kommun senast den 6 maj yttrar sig över ärendet. Kommunen ska bland annat svara på vilka urvalskriterier som kommunen har utifrån skollagen vid placering i förskoleklass. Skolinspektionen vill också veta hur dessa kriterier har tillämpats vid placeringsbeslutet i aktuellt ärende.

Kommunens hantering av skolplaceringar av 6-åringar har väckt starka reaktioner hos ett flertal familjer. Åtta överklaganden gällande placeringarna har gått vidare till Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltnings­rätten. Men föräldrarna till en flicka har också gjort en anmälan till Skolinspektionen, vilket SLA skrivit om tidigare.

Brutit mot paragraf

Deras dotter är den enda i den förskolegrupp hon hör till som inte placerats på Käpplundaskolan, om det blir som kommunen tänkt skiljs hon från sina kamrater. Föräldrarna anser att kommunen på detta sätt utsätter deras barn för negativ särbehandling och att kommunen därigenom brutit mot den paragraf i skollagen som säger att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”.

Urvalskriterier

Skolinspektionen fick in anmälan den 2 april och nu kräver myndigheten att Skövde kommun senast den 6 maj yttrar sig över ärendet. Kommunen ska bland annat svara på vilka urvalskriterier som kommunen har utifrån skollagen vid placering i förskoleklass. Skolinspektionen vill också veta hur dessa kriterier har tillämpats vid placeringsbeslutet i aktuellt ärende.