29 apr 2015 21:58

30 apr 2015 07:09

Slutligt ja till ägardirektiv

FULLMÄKTIGE: Alliansens förslag klubbades till slut

BESLUT. Alliansens förslag till nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder klubbades efter onsdagens fullmäktigedebatt. Röstsiffrorna blev till slut klara 33–22 sedan Miljöpartiet lagt ned sin röster.

Hyresgästerna har lagen på sin sida, de kan inte ombildas utan sin vilja, enligt Jordabalken, poängterade Katarina Jonsson, M tidigt i debatten.

Bjarne Medin, S var en av de största kritikerna och befarade att det skulle bli oskäliga hyreshöjningar för de som valt att inte ombilda till bostadsrätt.

”Vill ställa frågan”

Katarina Jonsson försvarade att det enligt lag inte går att sätta hyror utan förhandlingar.

– Däremot vill vi ställa frågan till hyresgästerna, vill ni äga ert boende? Beslutet ligger hos den enskilde. VI kan inte ställa oss över det.

Även Leif Walterum, C, poängterade att ingen kommer att tvingas bort.

Robert Ciabatti,S, framförde att de tidigare krascherna på bostadsmarknaden är en av anledningarna till att vissa inte vill äga sina bostäder.

Katarina Jonsson undrade hur han kunde föra alla hyresgästers talan.

Ville värdera alla

Miljöpartiet yrkade återremiss och ville att Skövdebostäder skulle genomföra en enkät med alla hyresgäster i Skövde, alternativt med de områdena som berörs. Dessutom krävde de att en värdering av bostäderna göras

– Så att man har möjlighet att ta ställning till det. Så bråttom kan det inte vara att man inte kan göra det innan man ändrar ägardirektivet.

Katarina Jonsson ifrågasatte den kostnad det innebär att göra en värdering av alla de cirka 4 500 lägenheter som Skövdebostäder förvaltar.

– Ni gör frågan så gigantiskt mycket större.

Miljöpartiet gav också sitt stöd till Socialdemokraterna att ta bort spärren, att procentsatsen på kommunalt ägande ska vara mellan 13 och 17 procent.

– Vad är det vi ska rösta för i återremissen? undrade Katarina Jonsson.

Bostadsbrist

Maria Renner, S, påtalade bostadsbristen, medan Leif Walterum då krävde att Maria Renner skulle förklara på vilket sätt Socialdemokraternas förslag skulle leda till fler bostäder. Då inflikade Orvar Eriksson, C, att längden på en bostadskö handlar om priset på boendet.

– Med en hyra på 9 500 koronor är det ingen kö, hade det kostat 3 500 så är det skillnad. Man kan inte bygga för att ha de priserna.

– Ingen får faktiskt bygga om det inte blir lönsamt, om man inte får in hyran.

Lockar privata aktörer

Johan Fogelberg, M tycker att det är viktigt med tydliga ägardirektiv för att locka privata investerare att bygga. Här påtalade oppositionen att det fortfarande är svårt att få privata aktörer att bygga.

En kort överläggning mellan partierna hölls innan omröstningen kunde genomföras.

Röstsiffrorna

S+V röstade nej medan Miljöpartiets fyra ledamöter avstod från att rösta.

M+C+FP+KD röstade för och stöddes även Sverigedemokraterna och därmed blev majoriteten klar.

Slutresultatet blev att 33 ledamöter röstade ja, 22 nej, medan fyra avstod.

Debatten och sammanträdet var en fortsättning på det möte som inleddes i måndags. Nu hann man dock klart i tid och debatten var slut vid 21.30-tiden.

Hyresgästerna har lagen på sin sida, de kan inte ombildas utan sin vilja, enligt Jordabalken, poängterade Katarina Jonsson, M tidigt i debatten.

Bjarne Medin, S var en av de största kritikerna och befarade att det skulle bli oskäliga hyreshöjningar för de som valt att inte ombilda till bostadsrätt.

”Vill ställa frågan”

Katarina Jonsson försvarade att det enligt lag inte går att sätta hyror utan förhandlingar.

– Däremot vill vi ställa frågan till hyresgästerna, vill ni äga ert boende? Beslutet ligger hos den enskilde. VI kan inte ställa oss över det.

Även Leif Walterum, C, poängterade att ingen kommer att tvingas bort.

Robert Ciabatti,S, framförde att de tidigare krascherna på bostadsmarknaden är en av anledningarna till att vissa inte vill äga sina bostäder.

Katarina Jonsson undrade hur han kunde föra alla hyresgästers talan.

Ville värdera alla

Miljöpartiet yrkade återremiss och ville att Skövdebostäder skulle genomföra en enkät med alla hyresgäster i Skövde, alternativt med de områdena som berörs. Dessutom krävde de att en värdering av bostäderna göras

– Så att man har möjlighet att ta ställning till det. Så bråttom kan det inte vara att man inte kan göra det innan man ändrar ägardirektivet.

Katarina Jonsson ifrågasatte den kostnad det innebär att göra en värdering av alla de cirka 4 500 lägenheter som Skövdebostäder förvaltar.

– Ni gör frågan så gigantiskt mycket större.

Miljöpartiet gav också sitt stöd till Socialdemokraterna att ta bort spärren, att procentsatsen på kommunalt ägande ska vara mellan 13 och 17 procent.

– Vad är det vi ska rösta för i återremissen? undrade Katarina Jonsson.

Bostadsbrist

Maria Renner, S, påtalade bostadsbristen, medan Leif Walterum då krävde att Maria Renner skulle förklara på vilket sätt Socialdemokraternas förslag skulle leda till fler bostäder. Då inflikade Orvar Eriksson, C, att längden på en bostadskö handlar om priset på boendet.

– Med en hyra på 9 500 koronor är det ingen kö, hade det kostat 3 500 så är det skillnad. Man kan inte bygga för att ha de priserna.

– Ingen får faktiskt bygga om det inte blir lönsamt, om man inte får in hyran.

Lockar privata aktörer

Johan Fogelberg, M tycker att det är viktigt med tydliga ägardirektiv för att locka privata investerare att bygga. Här påtalade oppositionen att det fortfarande är svårt att få privata aktörer att bygga.

En kort överläggning mellan partierna hölls innan omröstningen kunde genomföras.

Röstsiffrorna

S+V röstade nej medan Miljöpartiets fyra ledamöter avstod från att rösta.

M+C+FP+KD röstade för och stöddes även Sverigedemokraterna och därmed blev majoriteten klar.

Slutresultatet blev att 33 ledamöter röstade ja, 22 nej, medan fyra avstod.

Debatten och sammanträdet var en fortsättning på det möte som inleddes i måndags. Nu hann man dock klart i tid och debatten var slut vid 21.30-tiden.