29 apr 2015 12:04

29 apr 2015 12:04

Två före detta anställda på högskolan åtalas för tjänstefel

Två före detta anställda vid Högskolan i Skövde har nu åtalats misstänkta för tjänstefel. De antog en person till ett program utan att personen hade sökt till detta. De hotades av avsked, men sade själva upp sig.

De två anställda hade gjort en felaktig antagning då en person, en anhörig till en av de anställda, fått en utbildningsplats utan att ha sökt till utbildningen på vanligt sätt. Felet upptäcktes i en rutinkontroll inför terminsstarten i höstas. Man fann då att en antagen student saknade meritvärde. När allt uppdagades avstod personen som antagits felaktigt sin plats.

Högskolan i Skövde har poängterat att händelsen inte har drabbat någon annan som sökt utbildning här och att ärendet är att betrakta som engångshändelse.

Tråkig händelse

I december togs ärendet upp i Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd. Där togs beslutet att de två skulle åtalsanmälas för tjänstefel.

”Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Det är en tråkig händelse och vi agerar nu kraftfullt. Myndighetsutövningen är så viktig för oss och just antagningsprocessen en av de viktigaste delarna i detta – alla måste kunna ha ett orubbat förtroende för att det här sköts på ett korrekt och rättssäkert sätt”, sade Anneli Metso Kjellquist, HR-chef vid Högskolan i Skövde som handlägger ärendet, till SLA.

Lämnade självmant

Inför personalansvarsnämndens möte var det ursprungliga förslaget att besluta om att avskeda de två, men så långt behövde det aldrig gå då de två själva sade upp sig och lämnade sina anställningar.

När de två nu åtalas är det som misstänkta för tjänstefel. Enligt uppgifter i åtalet har en av de två erkänt brottet. Den andra har vidgått händelseförloppet men förnekar brott.

De två anställda hade gjort en felaktig antagning då en person, en anhörig till en av de anställda, fått en utbildningsplats utan att ha sökt till utbildningen på vanligt sätt. Felet upptäcktes i en rutinkontroll inför terminsstarten i höstas. Man fann då att en antagen student saknade meritvärde. När allt uppdagades avstod personen som antagits felaktigt sin plats.

Högskolan i Skövde har poängterat att händelsen inte har drabbat någon annan som sökt utbildning här och att ärendet är att betrakta som engångshändelse.

Tråkig händelse

I december togs ärendet upp i Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd. Där togs beslutet att de två skulle åtalsanmälas för tjänstefel.

”Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Det är en tråkig händelse och vi agerar nu kraftfullt. Myndighetsutövningen är så viktig för oss och just antagningsprocessen en av de viktigaste delarna i detta – alla måste kunna ha ett orubbat förtroende för att det här sköts på ett korrekt och rättssäkert sätt”, sade Anneli Metso Kjellquist, HR-chef vid Högskolan i Skövde som handlägger ärendet, till SLA.

Lämnade självmant

Inför personalansvarsnämndens möte var det ursprungliga förslaget att besluta om att avskeda de två, men så långt behövde det aldrig gå då de två själva sade upp sig och lämnade sina anställningar.

När de två nu åtalas är det som misstänkta för tjänstefel. Enligt uppgifter i åtalet har en av de två erkänt brottet. Den andra har vidgått händelseförloppet men förnekar brott.