30 apr 2015 10:11

30 apr 2015 10:13

HD prövar inte brutalt Blocketrån

Riksåklagaren ville att Högsta domstolen skulle döma de män som brutalt rånade en Skövde­kvinna för grovt rån istället för rån av normalgraden. Men HD säger nej till prövning.

I augusti förra året utsattes en Skövdekvinna för ett mycket brutalt rån i sitt hem. Hon hade annonserat ut en märkesklocka på Blocket – det slutade med att hon blev attackerad av två män som först sade sig vara intresserade av att köpa klockan.

De band hennes händer och fötter, de tog struptag på henne och tejpade över mun och näsa. Kvinnan var skräckslagen och trodde att de skulle ta livet av henne. Innan de försvann med klockan och ytterligare en dyrbar klocka som de slet av kvinnan, trädde de en påse över huvudet på henne.

Tingsrätten i Skövde ansåg att de gjort sig skyldiga till grovt rån och dömde dem till 4 respektive 4,5 års fängelse för grovt rån.

Tvärvändning

De överklagade och hovrätten gjorde en tvärvändning – domstolen ansåg att brottet skulle bedömas som rån av normalgraden.

Skälen var att rånarna inte använt vapen och man ansåg heller inte att det varit fråga om ett alltför utdraget händelseförlopp. Som en följd av att detta sänktes fängelsestraffen till 3 respektive 3 år och 4 månaders fängelse.

Riksåklagaren, RÅ, ansåg att gärningsmännen kom för lindrigt undan och överklagade hovrättsdomen till HD.

RÅ menade att brottet borde bedömas som grovt och männen borde också få väsentligt längre fängelsestraff.

Men HD anser inte att det finns något skäl att pröva ärendet. Varför är oklart eftersom HD aldrig anger skäl till sina beslut.

Därmed står hovrättsdomen fast.

I augusti förra året utsattes en Skövdekvinna för ett mycket brutalt rån i sitt hem. Hon hade annonserat ut en märkesklocka på Blocket – det slutade med att hon blev attackerad av två män som först sade sig vara intresserade av att köpa klockan.

De band hennes händer och fötter, de tog struptag på henne och tejpade över mun och näsa. Kvinnan var skräckslagen och trodde att de skulle ta livet av henne. Innan de försvann med klockan och ytterligare en dyrbar klocka som de slet av kvinnan, trädde de en påse över huvudet på henne.

Tingsrätten i Skövde ansåg att de gjort sig skyldiga till grovt rån och dömde dem till 4 respektive 4,5 års fängelse för grovt rån.

Tvärvändning

De överklagade och hovrätten gjorde en tvärvändning – domstolen ansåg att brottet skulle bedömas som rån av normalgraden.

Skälen var att rånarna inte använt vapen och man ansåg heller inte att det varit fråga om ett alltför utdraget händelseförlopp. Som en följd av att detta sänktes fängelsestraffen till 3 respektive 3 år och 4 månaders fängelse.

Riksåklagaren, RÅ, ansåg att gärningsmännen kom för lindrigt undan och överklagade hovrättsdomen till HD.

RÅ menade att brottet borde bedömas som grovt och männen borde också få väsentligt längre fängelsestraff.

Men HD anser inte att det finns något skäl att pröva ärendet. Varför är oklart eftersom HD aldrig anger skäl till sina beslut.

Därmed står hovrättsdomen fast.