30 apr 2015 06:00

30 apr 2015 06:00

Kräver korrigering av vattenräkning

Samfällighet i skrivelse till kommunstyrelsen

En samfällighetsförening i Simsjön hemställer till kommunstyrelsen om korrigerad vattenräkning efter att VA-taxan ändrades vid årsskiftet.

Föreningens kassör fick en obehaglig överraskning när den första fakturan kom efter att den nya VA-taxan infördes vid årsskiftet, som innebär en högre fast avgift vilket påverkar anläggningar med flera vattenmätare.

Överkostnad

Föreningen har relativt många mätare i förhållande till antalet medlemmar och drabbades av en höjning på flera hundra procent, likt de bostadsrättsföreningar som SLA tidigare skrivit om.

Nu vill föreningen att vattenräkningen för första kvartalet justeras i efterhand med 20 000 kronor, då anläggningen har varit överdimensionerad. ”En dimensionering som gjorts av kommunens VA-tekniker när anläggningen kopplades in på det kommunala nätet”, skriver samfälligheten till kommunstyrelsen.

Nu har föreningen tagit bort de vattenmätare som ansetts överflödiga, men anser att bristen på information gjort att man inte hunnit åtgärda detta innan den nya VA-taxan trädde i kraft.

”Det känns inte rätt att betala för en tjänst som aldrig utnyttjats. Vi anser att vi handlat i god tro och hemställer därför att korrigeringen av anläggningen som gjordes den 13 mars taxemässigt gäller från och med 1 januari”, skriver föreningen.

Föreningens kassör fick en obehaglig överraskning när den första fakturan kom efter att den nya VA-taxan infördes vid årsskiftet, som innebär en högre fast avgift vilket påverkar anläggningar med flera vattenmätare.

Överkostnad

Föreningen har relativt många mätare i förhållande till antalet medlemmar och drabbades av en höjning på flera hundra procent, likt de bostadsrättsföreningar som SLA tidigare skrivit om.

Nu vill föreningen att vattenräkningen för första kvartalet justeras i efterhand med 20 000 kronor, då anläggningen har varit överdimensionerad. ”En dimensionering som gjorts av kommunens VA-tekniker när anläggningen kopplades in på det kommunala nätet”, skriver samfälligheten till kommunstyrelsen.

Nu har föreningen tagit bort de vattenmätare som ansetts överflödiga, men anser att bristen på information gjort att man inte hunnit åtgärda detta innan den nya VA-taxan trädde i kraft.

”Det känns inte rätt att betala för en tjänst som aldrig utnyttjats. Vi anser att vi handlat i god tro och hemställer därför att korrigeringen av anläggningen som gjordes den 13 mars taxemässigt gäller från och med 1 januari”, skriver föreningen.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.