01 maj 2015 20:30

01 maj 2015 20:30

Ställer om till digitala trygghetslarm

Alla trygghetslarm i Skövde kommun ska vara digitala 2017. Nu pågår arbetet med att ställa om från det analoga systemet.

– Vi är helt trygga med att det analoga kommer att fungera hela tiden, säger Jonas Engelbrektsson, avdelningschef.

De trygghetslarm som många äldre har i hemmen genomgår nu en omställningsfas i hela landet.

Från andra orter har det framkommit problem, att larmen inte fungerar i de nya digitala systemen och att äldre som har behövt hjälpt inte har blivit hörda.

I Skövde pågår också omställningen men Jonas Engelbrektsson, avdelningschef inom äldreomsorgen, och ansvarig för bland annat hemtjänst, är säker på att allt kommer att fungera hela tiden.

Problem med hybrider

– De rent analoga larmen är vi fullt trygga med. Det är hybriderna med blandade komponenter både från det analoga och digitala som det har varit problem med.

– Det har florerat sådana på marknaden och det finns de som i panik har bytt till dem.

Skövde kommun har en utbytesplan från den analoga till den digitala tekniken och den löper från 2014 till 2017. Totalt ska drygt 900 larm bytas ut, och man byter cirka 300 per år.

Kräver bra täckning

– Vi bytte 300 förra året och håller takten under 2015 och 2016. Under 2017 utför vi kompletteringar och färdigställer. Vi kan ta det i en långsam takt eftersom vi är helt trygga med det analoga systemet.

De digitala larmen kommer att gå över 3G- och 4G-näten, eller via de digitala nät som finns indragna i vissa bostäder.

De som inte har det indraget är alltså beroende av bra täckning?

– Det finns möjligheter till förstärkningsutrustning och vi kommer att testköra så att det fungerar. Teknik kan vara sårbart och ha sina begränsningar, men vi kommer att bygga in så mycket trygghet vi kan.

Bytet av larm ryms inom den befintliga budgetramen och något beslut om eventuell avgiftshöjning är inte taget.

De trygghetslarm som många äldre har i hemmen genomgår nu en omställningsfas i hela landet.

Från andra orter har det framkommit problem, att larmen inte fungerar i de nya digitala systemen och att äldre som har behövt hjälpt inte har blivit hörda.

I Skövde pågår också omställningen men Jonas Engelbrektsson, avdelningschef inom äldreomsorgen, och ansvarig för bland annat hemtjänst, är säker på att allt kommer att fungera hela tiden.

Problem med hybrider

– De rent analoga larmen är vi fullt trygga med. Det är hybriderna med blandade komponenter både från det analoga och digitala som det har varit problem med.

– Det har florerat sådana på marknaden och det finns de som i panik har bytt till dem.

Skövde kommun har en utbytesplan från den analoga till den digitala tekniken och den löper från 2014 till 2017. Totalt ska drygt 900 larm bytas ut, och man byter cirka 300 per år.

Kräver bra täckning

– Vi bytte 300 förra året och håller takten under 2015 och 2016. Under 2017 utför vi kompletteringar och färdigställer. Vi kan ta det i en långsam takt eftersom vi är helt trygga med det analoga systemet.

De digitala larmen kommer att gå över 3G- och 4G-näten, eller via de digitala nät som finns indragna i vissa bostäder.

De som inte har det indraget är alltså beroende av bra täckning?

– Det finns möjligheter till förstärkningsutrustning och vi kommer att testköra så att det fungerar. Teknik kan vara sårbart och ha sina begränsningar, men vi kommer att bygga in så mycket trygghet vi kan.

Bytet av larm ryms inom den befintliga budgetramen och något beslut om eventuell avgiftshöjning är inte taget.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.