01 maj 2015 12:00

01 maj 2015 12:00

"Vi har försökt i 10 år att få till det"

Det var omöjligt att bygga om huvudbyggnaden på Aspö på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Skövdebostäders vd Dan Sandén svarar nu på kritiken från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

– Ingen hade haft råd att bo där. Det hade blivit dåliga planlösningar, det saknades hiss och huset är sönderrenoverat invändigt.

– Vi har försökt i 10 år att få till det och bevara huset, men gjorde helhetsbedömningen att vi var tvungna att gå vidare, kommenterar Sandén kritiken från föreningens länsombudsman Peter Sörensen i en artikel i SLA i onsdags.

Ingen inblick

Länsombudsmannen ifrågasatte Skövdebostäders bedömningar.

– Han har ingen inblick i de ekonomiska förutsättningarna. Det är trevligt med gamla hus. Ibland går de att bevara och Skövdebostäder har visat att det möjligt. Skade är ett av Skövdes äldsta flerbostadshus och vid Gamla skolan bevarade vi en byggnad, säger Dan Sandén.

Han säger att föreningen kommer med sin kritik sent och att den inte varit part i processen.

– Det har varit en demokratisk process kring projektet. Jag har respekt för föreningens åsikter, men det finns många andra aspekter än bara just det huset.

– Genom att det tas bort skapar vi förutsättningar för två nya huskroppar med 60 bostäder på den platsen. Projektet hade inte varit möjligt annars.

Något bättre

Sandén säger att hållbarhet här är att förändra till något bättre.

– De gamla kvaliteterna i huset är till stor del borta, men kalksten och blyinfattade fönster tas om hand och används.

– Ingen hade haft råd att bo där. Det hade blivit dåliga planlösningar, det saknades hiss och huset är sönderrenoverat invändigt.

– Vi har försökt i 10 år att få till det och bevara huset, men gjorde helhetsbedömningen att vi var tvungna att gå vidare, kommenterar Sandén kritiken från föreningens länsombudsman Peter Sörensen i en artikel i SLA i onsdags.

Ingen inblick

Länsombudsmannen ifrågasatte Skövdebostäders bedömningar.

– Han har ingen inblick i de ekonomiska förutsättningarna. Det är trevligt med gamla hus. Ibland går de att bevara och Skövdebostäder har visat att det möjligt. Skade är ett av Skövdes äldsta flerbostadshus och vid Gamla skolan bevarade vi en byggnad, säger Dan Sandén.

Han säger att föreningen kommer med sin kritik sent och att den inte varit part i processen.

– Det har varit en demokratisk process kring projektet. Jag har respekt för föreningens åsikter, men det finns många andra aspekter än bara just det huset.

– Genom att det tas bort skapar vi förutsättningar för två nya huskroppar med 60 bostäder på den platsen. Projektet hade inte varit möjligt annars.

Något bättre

Sandén säger att hållbarhet här är att förändra till något bättre.

– De gamla kvaliteterna i huset är till stor del borta, men kalksten och blyinfattade fönster tas om hand och används.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.