04 maj 2015 21:56

04 maj 2015 21:56

Grundvattenvärde förbryllar

Ett oväntat mätvärde förbryllar Miljösamverkan östra Skaraborg.

Det är vid en av Volvo Powertrains sotsandsdeponier vid Risängen som förhöjda värden av COD, kemisk syreförbrukning, har uppmätts i grundvattnet. Värdena har upptäckts i två kontrollpunkter som ingår i egenkontrollprogrammet för deponin.

Höga värden av COD kan vara ett tecken på föroreningar i grundvatten, men Lillemor Öberg, miljöinspektör vid Mös, säger att det är för tidigt att dra några slutsatser. Först ska ett andra prov kontrolleras.

– Vi vill vara säkra på att vi har ett faktiskt värde och att det inte beror på ett fel i laboratoriet, säger hon.

På platsen har en vall schaktats upp, men hur den inverkar på mätresultaten är osäkert.

Det är vid en av Volvo Powertrains sotsandsdeponier vid Risängen som förhöjda värden av COD, kemisk syreförbrukning, har uppmätts i grundvattnet. Värdena har upptäckts i två kontrollpunkter som ingår i egenkontrollprogrammet för deponin.

Höga värden av COD kan vara ett tecken på föroreningar i grundvatten, men Lillemor Öberg, miljöinspektör vid Mös, säger att det är för tidigt att dra några slutsatser. Först ska ett andra prov kontrolleras.

– Vi vill vara säkra på att vi har ett faktiskt värde och att det inte beror på ett fel i laboratoriet, säger hon.

På platsen har en vall schaktats upp, men hur den inverkar på mätresultaten är osäkert.