04 maj 2015 06:00

04 maj 2015 06:00

Ska inte driva frågan om avhysning

Skövde kommuns strategi är att ge hjälp till den som är i akut nöd. Att bo i tältläger är dock inte tillåtet.

– Men vi kommer inte att avhysa dem för det är ett så trubbigt verktyg, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

EU-migranterna i Skövde säger att de vill stanna och att de inte har någon annanstans att ta vägen än att sätta upp tält igen.

Det är inget alternativ som Skövde kommun accepterar, och man ska nu fortsätta att se över hur man ska agera i frågan.

Hjälp att åka hem

– Alliansen kommer inte att driva frågan till avhysning, vi ska inte spänna bågen till det yttersta läget. Det är ett trubbigt verktyg och det har inte lett till resultat i andra kommuner. Då får man bara avhysa dem igen efter en kort tid, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Kommunens strategi är fortfarande att hjälpa människor som befinner sig i akut nöd och personal från socialtjänsten söker upp EU-migranterna en gång i veckan.

– Är det någon som är nödställd så står vi för mat och husrum, samt direkt hjälp ambassaden och sedan vidare hem.

– Men vi kommer inte att ta över ansvaret för ett boende till dem, och det är inte tillåtet att bo i tältläger.

Eloge till nätverket

Katarina Jonsson menar att situationen är besvärlig för alla inblandade, och att det hela tiden förs regionala och nationella samtal om hur landets kommuner ska kunna lösa det här tillsammans.

– Jag vill ödmjukt tacka för den varma insats som kyrkornas medlemmar och andra medmänniskor gjorde under vintern. Att kyrkorna ställer upp vill jag verkligen uppmuntra och samtidigt ge en eloge till nätverket.

EU-migranterna i Skövde säger att de vill stanna och att de inte har någon annanstans att ta vägen än att sätta upp tält igen.

Det är inget alternativ som Skövde kommun accepterar, och man ska nu fortsätta att se över hur man ska agera i frågan.

Hjälp att åka hem

– Alliansen kommer inte att driva frågan till avhysning, vi ska inte spänna bågen till det yttersta läget. Det är ett trubbigt verktyg och det har inte lett till resultat i andra kommuner. Då får man bara avhysa dem igen efter en kort tid, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Kommunens strategi är fortfarande att hjälpa människor som befinner sig i akut nöd och personal från socialtjänsten söker upp EU-migranterna en gång i veckan.

– Är det någon som är nödställd så står vi för mat och husrum, samt direkt hjälp ambassaden och sedan vidare hem.

– Men vi kommer inte att ta över ansvaret för ett boende till dem, och det är inte tillåtet att bo i tältläger.

Eloge till nätverket

Katarina Jonsson menar att situationen är besvärlig för alla inblandade, och att det hela tiden förs regionala och nationella samtal om hur landets kommuner ska kunna lösa det här tillsammans.

– Jag vill ödmjukt tacka för den varma insats som kyrkornas medlemmar och andra medmänniskor gjorde under vintern. Att kyrkorna ställer upp vill jag verkligen uppmuntra och samtidigt ge en eloge till nätverket.