05 maj 2015 20:45

05 maj 2015 20:48

Brytningsvandring kring Cementa

Såväl politiker som Skövdebor var inbjudna till tisdagskvällens vandring kring Cementa. Men de enda politikerna som dök upp var initiativtagaren Douglas Hjalmarsson (FP) och Ulla-Britt Hagström (FP).

Douglas Hjalmarsson (FP) hade inför tisdagen bjudit in såväl politiker som Skövdebor för en vandring i området där Cementa vill utvidga sin kalkstensbrytning.

– Jag tycker att det är dags att säga ifrån!

Inklusive Douglas och hans partikollega Ulla-Britt Hagström så deltog fjorton personer i vandringen, men inga andra politiker dök upp, trots inbjudan.

– De väljer att gömma huvudet i sanden, säger Douglas.

”De vågar inte”

– De kommer säkert att skylla på vädret i efterhand. Men de vill inte ta ställning i frågan. De vågar inte, menar han.

Vandringens huvudsakliga syfte var att visa området där Cementa vill utvidga sin brytning.

– Det är märkligt att Cementa tillåts att fortsätta, med tanke på Skövdes vision att växa, menar Douglas och fortsätter:

– De spränger och borrar, vilket i sin tur gör att det dammar och stinker. Och det stör verksamheten på Billingen avsevärt. Det är inte lyckat, säger Douglas.

Fortsatt kamp

Douglas uppger att hans senaste motion gällande ämnet med största sannolikhet inte kommer att gå igenom. Men under vandringen försäkrar han de få närvarande att de ska kämpa vidare.

– Vi kommer att koncentrera oss på en fortsatt kamp för att bevara detta fina område. Billingen är en pärla, menar han.

Douglas Hjalmarsson (FP) hade inför tisdagen bjudit in såväl politiker som Skövdebor för en vandring i området där Cementa vill utvidga sin kalkstensbrytning.

– Jag tycker att det är dags att säga ifrån!

Inklusive Douglas och hans partikollega Ulla-Britt Hagström så deltog fjorton personer i vandringen, men inga andra politiker dök upp, trots inbjudan.

– De väljer att gömma huvudet i sanden, säger Douglas.

”De vågar inte”

– De kommer säkert att skylla på vädret i efterhand. Men de vill inte ta ställning i frågan. De vågar inte, menar han.

Vandringens huvudsakliga syfte var att visa området där Cementa vill utvidga sin brytning.

– Det är märkligt att Cementa tillåts att fortsätta, med tanke på Skövdes vision att växa, menar Douglas och fortsätter:

– De spränger och borrar, vilket i sin tur gör att det dammar och stinker. Och det stör verksamheten på Billingen avsevärt. Det är inte lyckat, säger Douglas.

Fortsatt kamp

Douglas uppger att hans senaste motion gällande ämnet med största sannolikhet inte kommer att gå igenom. Men under vandringen försäkrar han de få närvarande att de ska kämpa vidare.

– Vi kommer att koncentrera oss på en fortsatt kamp för att bevara detta fina område. Billingen är en pärla, menar han.