05 maj 2015 07:00

05 maj 2015 07:00

Pilotprojektet får en fortsättning

Äldre med demenssjukdom kommer i höst få gå på konstvisningar på Skövde konstmuseum.

Det blir fortsättningen på ett lyckat pilotprojekt.

Under 2014 har 15-talet demenssjuka äldre från äldreboendena Tomtegården och Ekedal deltagit i projektet.

De har fått besöka konstmuseet och har själva fått prova på att skapa under konstnären och projektledaren Barbro Christofferssons ledning.

– Vi vill utgå från ett tema och vid första tillfället hade vi luffare som tema. Igenkännandet är viktigt för att minnas och flera av de äldre mindes saker om luffare under samtalet, berättar Christoffersson.

Positiv start

Fem olika träffar arrangerades under 2014 och utfallet har varit positivt.

– De som medverkat har varit långt inne i sin demenssjukdom. Flera har koncentrationssvårigheter, men vi har sett hur de varit intresserade och deltagande i 1,5 timma. Det har varit mycket positivt, säger Birgitta Persson, demenssamordnare i Skövde kommun.

Barbro och Birgitta beskriver att flera av de äldre varit entusiastiska och flera gånger återkommit till konstverken de sett eller bilder de skapat själva.

Inspirationen kommer från Museum of modern Art, Moma, i New York och har sedan överförts till svenska förhållanden. I dag har ett 80-tal museum i Sverige tagit till sig idén om visningar för demenssjuka och i Skövde blir det nu en fortsättning.

Omvårdnadsnämnden ger klartecken för att visningarna och samtalet om konst går vidare i höst med 10 visningar för totalt 30-talet demenssjuka.

– Vi vill skapa meningsfulla aktiviteter för den här gruppen och att göra kommunens konst tillgänglig känns bra. Målet är att vara långsiktiga och att det här ska fortsätta över tid, säger nämndordföranden Theres Sahlström (M).

Under 2014 har 15-talet demenssjuka äldre från äldreboendena Tomtegården och Ekedal deltagit i projektet.

De har fått besöka konstmuseet och har själva fått prova på att skapa under konstnären och projektledaren Barbro Christofferssons ledning.

– Vi vill utgå från ett tema och vid första tillfället hade vi luffare som tema. Igenkännandet är viktigt för att minnas och flera av de äldre mindes saker om luffare under samtalet, berättar Christoffersson.

Positiv start

Fem olika träffar arrangerades under 2014 och utfallet har varit positivt.

– De som medverkat har varit långt inne i sin demenssjukdom. Flera har koncentrationssvårigheter, men vi har sett hur de varit intresserade och deltagande i 1,5 timma. Det har varit mycket positivt, säger Birgitta Persson, demenssamordnare i Skövde kommun.

Barbro och Birgitta beskriver att flera av de äldre varit entusiastiska och flera gånger återkommit till konstverken de sett eller bilder de skapat själva.

Inspirationen kommer från Museum of modern Art, Moma, i New York och har sedan överförts till svenska förhållanden. I dag har ett 80-tal museum i Sverige tagit till sig idén om visningar för demenssjuka och i Skövde blir det nu en fortsättning.

Omvårdnadsnämnden ger klartecken för att visningarna och samtalet om konst går vidare i höst med 10 visningar för totalt 30-talet demenssjuka.

– Vi vill skapa meningsfulla aktiviteter för den här gruppen och att göra kommunens konst tillgänglig känns bra. Målet är att vara långsiktiga och att det här ska fortsätta över tid, säger nämndordföranden Theres Sahlström (M).