06 maj 2015 05:00

06 maj 2015 05:00

Flera åtgärder efter Arbetsmiljöverkets rapport

Arbetsmiljöverket krävde i höstas omedelbara åtgärder på Tidanskolan där trånga lokaler ledde till dålig arbetsmiljö för elever och personal.

– Nu har mycket förbättrats, säger rektorn Liam Hedén.

I ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket i höstas framgick att situationen på Tidanskolan upplevdes som mycket allvarlig. Antalet konflikter hade ökat och ledde till en försämrad och stressig arbetsmiljö för elever och skolpersonal, uppgav Arbetsmiljöverket.

Trånga lokaler

Flertalet av problemen kopplades till skolans trånga lokaler. Elevantalet hade snabbt ökat med cirka 20 barn, flertalet av dem nyanlända, vilket lokalerna egentligen inte räckte till för.

Lokalbristen gjorde bland annat att det saknades utrymme för att arbeta i mindre grupper och de nyanlända barnen placerades direkt i en klass. De fick då heller inte tillräckligt stöd gällande språk, koder och annat för att gruppen skulle fungera optimalt. Arbetsmiljöverket krävde därför åtgärder av kommunen. Arbetsmiljöverket krävde också att kommunen skulle ta in en extern resurs som skulle analysera och kartlägga läget.

Ny klass

Nu, några månader senare, kan skolans rektor Liam Hedén konstatera att mycket har förbättrats.

– Företagshälsovården har gjort en kartläggning av arbetsmiljön och kom bland annat fram till att den höga arbetsbelastningen för personalen berodde på att vi inte hade en tydlig struktur för mottagandet av nyanlända.

– Sedan i mars har vi testat att ha en förberedelseklass och detta kommer att permanentas i höst. Vi har inte haft lokaler för det tidigare och har det egentligen inte nu heller, men har löst med att klassen håller till i ett grupprum.

Paviljong i höst

Från och med höstterminen kommer Tidanskolan dock att utökas med en paviljong med ett klassrum, vilket kommer ge förutsättningar för ett eget klassrum för just denna grupp.

– Det kommer att betyda ytterligare förbättringar och mindre stress för personalen och i förlängningen även för eleverna.

Liam Hedén håller med om att flera av de konfliktsituationer som uppstod på skolan i höstas var allvarliga, men att personalen vid varje tillfälle hanterat situationerna på ett bra sätt.

Fler vuxna

En annan åtgärd som betytt mycket för arbetsmiljön är att skolan har anställt ytterligare två pedagoger.

– Det gör att vi bland annat kan ha fler vuxna ute på rasterna för att förhindra incidenter.

I ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket i höstas framgick att situationen på Tidanskolan upplevdes som mycket allvarlig. Antalet konflikter hade ökat och ledde till en försämrad och stressig arbetsmiljö för elever och skolpersonal, uppgav Arbetsmiljöverket.

Trånga lokaler

Flertalet av problemen kopplades till skolans trånga lokaler. Elevantalet hade snabbt ökat med cirka 20 barn, flertalet av dem nyanlända, vilket lokalerna egentligen inte räckte till för.

Lokalbristen gjorde bland annat att det saknades utrymme för att arbeta i mindre grupper och de nyanlända barnen placerades direkt i en klass. De fick då heller inte tillräckligt stöd gällande språk, koder och annat för att gruppen skulle fungera optimalt. Arbetsmiljöverket krävde därför åtgärder av kommunen. Arbetsmiljöverket krävde också att kommunen skulle ta in en extern resurs som skulle analysera och kartlägga läget.

Ny klass

Nu, några månader senare, kan skolans rektor Liam Hedén konstatera att mycket har förbättrats.

– Företagshälsovården har gjort en kartläggning av arbetsmiljön och kom bland annat fram till att den höga arbetsbelastningen för personalen berodde på att vi inte hade en tydlig struktur för mottagandet av nyanlända.

– Sedan i mars har vi testat att ha en förberedelseklass och detta kommer att permanentas i höst. Vi har inte haft lokaler för det tidigare och har det egentligen inte nu heller, men har löst med att klassen håller till i ett grupprum.

Paviljong i höst

Från och med höstterminen kommer Tidanskolan dock att utökas med en paviljong med ett klassrum, vilket kommer ge förutsättningar för ett eget klassrum för just denna grupp.

– Det kommer att betyda ytterligare förbättringar och mindre stress för personalen och i förlängningen även för eleverna.

Liam Hedén håller med om att flera av de konfliktsituationer som uppstod på skolan i höstas var allvarliga, men att personalen vid varje tillfälle hanterat situationerna på ett bra sätt.

Fler vuxna

En annan åtgärd som betytt mycket för arbetsmiljön är att skolan har anställt ytterligare två pedagoger.

– Det gör att vi bland annat kan ha fler vuxna ute på rasterna för att förhindra incidenter.