06 maj 2015 05:00

06 maj 2015 05:00

Internt bråk i Billingens ekonomiska förening

Skövde naturskyddsförening rasar mot att Billingens ekonomiska förening tecknat sponsoravtal med Cementa.

– Det är vansinne att ta emot mutor från ett företag som tjänar miljoner på att förstöra Billingen, säger vice ordföranden Manne Ryttman.

Naturskyddsföreningen är en av många medlemsföreningar i Billingens fritidsområde ekonomiska förening som har intresse i att värna och skydda naturen på Billingen.

Därför reagerade föreningens styrelse starkt när verksamhetsledaren för Billingens ekonomiska förening, Lotta Stigsdotter, nyligen meddelade alla medlemmar i ett nyhetsbrev att ett samarbetsavtal tecknats med Cementa, som innebär att företaget går in med 100 000 kronor.

I nyhetsbrevet skriver Lotta Stigsdotter att ”vår förening tar inte ställning för eller emot brytningen utan det får Mark- eller miljödomstolen avgöra”. En formulering som Lotta Stigsdotter i ett mejl till SLA beskriver som olycklig. Varken hon eller ordföranden Göran Banck har velat uttala sig muntligen till tidningen i frågan.

”Samarbetsavtalet är oberoende av Cementas verksamhet. Cementa har vart en samarbetspartner i Friska Skövde under flera år men nu har företaget valt att gå in i fler aktiviteter”, utvecklar Stigsdotter sitt mejl.

Kurt-Anders Johansson och Manne Ryttman, ordförande respektive vice ordförande i Skövde naturskyddsförening, anser dock att den motiveringen inte håller. De hävdar att avtalet är ett sätt att köpa medlemmarnas tystnad.

– Det enda intresset Cementa har i Billingen är ju att få fortsätta bryta mark ända upp till Hållsdammen. Då försvinner alla de motionsspår som Billingens ekonomiska förening säger sig vilja utveckla och bevara. Det går ju överhuvudtaget inte i hop, säger Kurt-Anders Johansson till SLA.

Naturskyddsföreningen har lämnat in en skrivelse som Billingens ekonomiska förening ska behandla på ett extrainsatt möte i kväll. Manne Ryttman anser att sponsoravtalet borde brytas:

– Det är så tydligt att detta är en medveten charmoffensiv och skenmanöver från Cementas sida. Jag tycker det är för jävligt!

Naturskyddsföreningen är en av många medlemsföreningar i Billingens fritidsområde ekonomiska förening som har intresse i att värna och skydda naturen på Billingen.

Därför reagerade föreningens styrelse starkt när verksamhetsledaren för Billingens ekonomiska förening, Lotta Stigsdotter, nyligen meddelade alla medlemmar i ett nyhetsbrev att ett samarbetsavtal tecknats med Cementa, som innebär att företaget går in med 100 000 kronor.

I nyhetsbrevet skriver Lotta Stigsdotter att ”vår förening tar inte ställning för eller emot brytningen utan det får Mark- eller miljödomstolen avgöra”. En formulering som Lotta Stigsdotter i ett mejl till SLA beskriver som olycklig. Varken hon eller ordföranden Göran Banck har velat uttala sig muntligen till tidningen i frågan.

”Samarbetsavtalet är oberoende av Cementas verksamhet. Cementa har vart en samarbetspartner i Friska Skövde under flera år men nu har företaget valt att gå in i fler aktiviteter”, utvecklar Stigsdotter sitt mejl.

Kurt-Anders Johansson och Manne Ryttman, ordförande respektive vice ordförande i Skövde naturskyddsförening, anser dock att den motiveringen inte håller. De hävdar att avtalet är ett sätt att köpa medlemmarnas tystnad.

– Det enda intresset Cementa har i Billingen är ju att få fortsätta bryta mark ända upp till Hållsdammen. Då försvinner alla de motionsspår som Billingens ekonomiska förening säger sig vilja utveckla och bevara. Det går ju överhuvudtaget inte i hop, säger Kurt-Anders Johansson till SLA.

Naturskyddsföreningen har lämnat in en skrivelse som Billingens ekonomiska förening ska behandla på ett extrainsatt möte i kväll. Manne Ryttman anser att sponsoravtalet borde brytas:

– Det är så tydligt att detta är en medveten charmoffensiv och skenmanöver från Cementas sida. Jag tycker det är för jävligt!

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.