06 maj 2015 06:00

19 aug 2015 12:41

Livet på landet för hundra år sedan

KULTUR: Kulturreservatet Vallby Sörgården

Stort kafferep, dans bort i vägen och barnens sörgård. Det är lite av sommarens evenemang i kulturreservatet Vallby Sörgården.

Vallby Sörgården ligger idylliskt utanför Tidan mot Väringshållet. Det är en välbevarad Vadsbogård från tidigt 1800-tal och numera kulturreservat. Att åka dit är som att åka hundra år tillbaka i tiden. Tyra var den sista som bodde där och från hennes tid på gården finns såväl inventarier som utrustning bevarade.

I dag är Vallby Sörgården en museigård där jordbruket bedrivs som förr. Äldre sorters grödor odlas, man hässjar hö, slår med lie och binder julkärvar. Föreningen Vallby Sörgården förvaltar gården åt Tidanbygdens och Wäring-Locketorps hembygdsföreningar.

Under vår, sommar och tidig höst är det en del evenemang på gården. Här listas sommarens:

14 juni är det byggnadsvård med gamla tekniker och material. 24 juni är det byggnadsguidning. 28 juni är det höhässjning, veterantraktorplöjning och stort kafferep med underhållning av Så kan det låta. 8 juli är det byggnadsguidning. 19 juli handlar det om mormors växter samt mormors handarbeten. 22 juli är det byggnadsguidning. 2 augusti är det dags för barnens sörgård med lekar, pyssel och husdjur samt byggnadsguidning och havren skördas för att bindas till julkärvar. 2 augusti är det dans bort i vägen med musik från förr som framförs av Tidahbälgarna. 5 och 19 augusti är det byggnadsguidning. 13 september är det kulturarvsdagen.

Fakta är hämtat från Vallby Sörgårdens hemsida

Vallby Sörgården ligger idylliskt utanför Tidan mot Väringshållet. Det är en välbevarad Vadsbogård från tidigt 1800-tal och numera kulturreservat. Att åka dit är som att åka hundra år tillbaka i tiden. Tyra var den sista som bodde där och från hennes tid på gården finns såväl inventarier som utrustning bevarade.

I dag är Vallby Sörgården en museigård där jordbruket bedrivs som förr. Äldre sorters grödor odlas, man hässjar hö, slår med lie och binder julkärvar. Föreningen Vallby Sörgården förvaltar gården åt Tidanbygdens och Wäring-Locketorps hembygdsföreningar.

Under vår, sommar och tidig höst är det en del evenemang på gården. Här listas sommarens:

14 juni är det byggnadsvård med gamla tekniker och material. 24 juni är det byggnadsguidning. 28 juni är det höhässjning, veterantraktorplöjning och stort kafferep med underhållning av Så kan det låta. 8 juli är det byggnadsguidning. 19 juli handlar det om mormors växter samt mormors handarbeten. 22 juli är det byggnadsguidning. 2 augusti är det dags för barnens sörgård med lekar, pyssel och husdjur samt byggnadsguidning och havren skördas för att bindas till julkärvar. 2 augusti är det dans bort i vägen med musik från förr som framförs av Tidahbälgarna. 5 och 19 augusti är det byggnadsguidning. 13 september är det kulturarvsdagen.

Fakta är hämtat från Vallby Sörgårdens hemsida