06 maj 2015 16:13

06 maj 2015 16:15

Så många av Skövdes lärare saknar legitimation

Knappt tio anställda i Skövde kommuns skolorganisation saknar i dag giltig lärarlegitimation och bedöms inte heller skaffa det. Reglerna för lärarlegitimation gäller fullt ut från 1 juli.

– I värsta fall riskerar de att varslas om uppsägning, men förhoppningsvis går det att hitta andra tjänster i kommunen, säger skolan sektorschef Gustaf Olsson.

Vissa med specifik kompetens kan visstidsanställas av rektor under ett år, men får då inte sätta betyg.

– I värsta fall riskerar de att varslas om uppsägning, men förhoppningsvis går det att hitta andra tjänster i kommunen, säger skolan sektorschef Gustaf Olsson.

Vissa med specifik kompetens kan visstidsanställas av rektor under ett år, men får då inte sätta betyg.