06 maj 2015 13:44

06 maj 2015 13:44

Samordnare för nyanlända

SKÖVDE

Skolan i Skövde ska anställa en samordnare för flyktingbarn som kommer till kommunen. Samordnaren ska ha en övergripande bild och följa gruppen.

I dag saknar kommunen system för att ta emot de asylsökande barn som har rätt att gå i skola under tiden som asylsökande. I takt med att gruppen ökar också kommunens behov av att ha en samordnare.

Skolan samverkar med socialtjänsten som finansieras tjänsten med 590 000 kr.

Skolan i Skövde ska anställa en samordnare för flyktingbarn som kommer till kommunen. Samordnaren ska ha en övergripande bild och följa gruppen.

I dag saknar kommunen system för att ta emot de asylsökande barn som har rätt att gå i skola under tiden som asylsökande. I takt med att gruppen ökar också kommunens behov av att ha en samordnare.

Skolan samverkar med socialtjänsten som finansieras tjänsten med 590 000 kr.