06 maj 2015 06:00

19 aug 2015 12:40

Skövde har Sveriges äldsta kulturhus

Kultur av alla de slag ryms i Skövde kulturhus. Hit kan man till exempel gå om man vill läsa en tidning, låna en bok eller titta på konst.

Skövde kulturhus är Sveriges första kulturhus, det är riktat av Hans-Erland Heineman och öppnade 1964. Det är lätt att hitta då det ligger i centrala Skövde mitt emot Resecentrum. Huset rymmer bland annat stadsteater, stadsbibliotek där det finns tidningar, böcker och datorer, en biograf och en restaurang.

Konst är en annan stor del av huset, här finns både Skövde konstmuseum och konsthall. En viktig faktor vid såväl visningar som inköp är genusperspektivet. I museet finns verk av bland andra Sigrid Hjertén, Vera Nilsson, Öyvind Fahlström, Carl Kylberg, Roj Friberg, Lena Cronqvist, Ernst Josefsson, Lars Lerin, Annika von Hausswolff och Astrid Sylwan.

Lokala och regionala konstnärer finns representerade. Konstmuseet har donationer av Elli Hemberg och Anna Sjödahl samt depositioner av Ester Henning och Olle Skagerfors.

I konstmuseet visas verk ur samlingarna och där, liksom i konsthallen, visas också tillfälliga utställningar. I konstmuseet går det under sommaren att se en utställning med Elli Hemberg som kompletteras med ljud- och bildverk av Jesper Norda. Därtill finns ett nyinköpt verk av Conny Karlsson Lundgren som baseras på en av Anna Sjödahls dagböcker.

I den öppna verkstaden i Skövde konstmuseum kan man tillverka vindskydd, antingen efter eget huvud eller efter modell av Elli Hemberg. Vill man kan man också fotografera sitt vindskydd och lägga ut det på Instagram.

Skövde kulturhus är Sveriges första kulturhus, det är riktat av Hans-Erland Heineman och öppnade 1964. Det är lätt att hitta då det ligger i centrala Skövde mitt emot Resecentrum. Huset rymmer bland annat stadsteater, stadsbibliotek där det finns tidningar, böcker och datorer, en biograf och en restaurang.

Konst är en annan stor del av huset, här finns både Skövde konstmuseum och konsthall. En viktig faktor vid såväl visningar som inköp är genusperspektivet. I museet finns verk av bland andra Sigrid Hjertén, Vera Nilsson, Öyvind Fahlström, Carl Kylberg, Roj Friberg, Lena Cronqvist, Ernst Josefsson, Lars Lerin, Annika von Hausswolff och Astrid Sylwan.

Lokala och regionala konstnärer finns representerade. Konstmuseet har donationer av Elli Hemberg och Anna Sjödahl samt depositioner av Ester Henning och Olle Skagerfors.

I konstmuseet visas verk ur samlingarna och där, liksom i konsthallen, visas också tillfälliga utställningar. I konstmuseet går det under sommaren att se en utställning med Elli Hemberg som kompletteras med ljud- och bildverk av Jesper Norda. Därtill finns ett nyinköpt verk av Conny Karlsson Lundgren som baseras på en av Anna Sjödahls dagböcker.

I den öppna verkstaden i Skövde konstmuseum kan man tillverka vindskydd, antingen efter eget huvud eller efter modell av Elli Hemberg. Vill man kan man också fotografera sitt vindskydd och lägga ut det på Instagram.