06 maj 2015 06:00

19 aug 2015 12:39

Stugan som klarade stadsbranden

SKÖVDE: Bemannas av sommarpraktikanter

Skövdes äldsta bostadshus är Helénstugan och kvar från tiden före stadsbranden 1759. I sommar bemannas den av sommarpraktikanter.

Helénstugan är Skövdes äldsta bostadshus. Den ligger i Helénsparken tillsammans med flera andra äldre byggnader.

Helénstugan är byggd under tidigt 1700-tal och huset köptes in av Skövde stad 1916 när ägaren Charlotta Helén dog. Stugan hade då varit i samma familjs ägo sedan 1760-talet. Stugan innehåller framkammare och storstuga och är ett byggnadsminne sedan 1979.

Placeringen av huset följer det medeltida gatunätet så byggnaden ligger därför snett ut mot dagens rutnätsplan. En ny stadskarta ritades 1760 när staden skulle byggas upp igen.

Helénstugan bemannas av sommarpraktikanter från vecka 25 och sex veckor framåt. Därifrån utgår också stadsvandringarna under nämnda veckor. Sista söndagen i varje månad är det program i Helénstugan.

Den 28 juni är Birgitta Lundh från Skövde stadsmuseum där och då är temat sticka, virka och väv.

Den 26 juli är Anders Sjölander, fotograf på Skövde stadsmuseum, där för att berätta om arbetet med boken Skövde förr och nu som baseras på SLA:s reporter Anna Warners artikelserie och vars bilder främst är hämtade från Skövde stadsmuseums arkiv.

Helénstugan är Skövdes äldsta bostadshus. Den ligger i Helénsparken tillsammans med flera andra äldre byggnader.

Helénstugan är byggd under tidigt 1700-tal och huset köptes in av Skövde stad 1916 när ägaren Charlotta Helén dog. Stugan hade då varit i samma familjs ägo sedan 1760-talet. Stugan innehåller framkammare och storstuga och är ett byggnadsminne sedan 1979.

Placeringen av huset följer det medeltida gatunätet så byggnaden ligger därför snett ut mot dagens rutnätsplan. En ny stadskarta ritades 1760 när staden skulle byggas upp igen.

Helénstugan bemannas av sommarpraktikanter från vecka 25 och sex veckor framåt. Därifrån utgår också stadsvandringarna under nämnda veckor. Sista söndagen i varje månad är det program i Helénstugan.

Den 28 juni är Birgitta Lundh från Skövde stadsmuseum där och då är temat sticka, virka och väv.

Den 26 juli är Anders Sjölander, fotograf på Skövde stadsmuseum, där för att berätta om arbetet med boken Skövde förr och nu som baseras på SLA:s reporter Anna Warners artikelserie och vars bilder främst är hämtade från Skövde stadsmuseums arkiv.