07 maj 2015 12:15

07 maj 2015 12:15

Inte aktuellt med snusförbud

SKÖVDE: Kommunens anställda får snusa vidare

Skövde kommun kommer inte att utreda ett snusförbud för sina anställda. Däremot kommer alla som vill sluta årligen erbjudas stöd för avvänjning.

Det står klart sedan kommunens arbetsgivarutskott i måndags beslutat hur de nuvarande reglerna för rökfri arbetstid ska ses över.

Debatten om ett eventuellt snusförbud blev intensiv i februari sedan kommunalrådet Leif Walterum (C) öppnat för att utreda ett totalt tobaksförbud för kommunens anställda under arbetstid.

Leif Walterum anser inte att man nu backat i frågan.

– Vi förde ett resonemang i arbetsgivarutskottet då, men har nu landat i att erbjuda stöd för tobaksavvänjning till våra anställda, säger han till SLA.

Tjänstemännen får nu uppdraget ta fram ett färdigt förslag till nya regler med inriktningen att alla kommunanställda som använder tobak ska erbjudas stöd för att sluta vid det årliga medarbetarsamtalet.

I dag är det inte tillåtet att röka på arbetstid och i översynen av de nya reglerna föreslås nya skrivningar om att:

* personal, främst inom vården, som använder kommunens kläder inte får röka i dessa.

• för personal inom yrkesgrupper som arbetar fysiskt nära andra, till exempel elever och brukare, gäller särskild försiktighet med rökning i nära anslutning till arbete.

• kommunens lokaler och en omkrets om tio meter från dessa är rökfri zon.

Straffar inte

Ett syfte med att se över reglerna var att få en bättre efterlevnad av rökförbudet, men några direktiv om att införa sanktioner för de som bryter mot detta lägger inte politikerna. Huvudansvaret ligger på den enskilde själv och sedan på dennes chef.

– Det blir upp till varje medarbetares chef att avgöra åtgärder, säger Walterum.

Snusdebatten i Skövde blev intensiv i februari och nådde även Expressens ledarsidor. När de rödgröna partierna försökte stoppa snuslukt hos anställda i Uppsalas lansting blev det också en riksnyhet.

– Varför frågan blir så stor vet jag, det får de själva svara på. Det finns kommuner, som Umeå, som klarar att införa det, men även där efter diskussion, säger Walterum.

Det slutliga förslaget till nya regler kommer nu att arbetas fram på tjänstemannanivå.

Det står klart sedan kommunens arbetsgivarutskott i måndags beslutat hur de nuvarande reglerna för rökfri arbetstid ska ses över.

Debatten om ett eventuellt snusförbud blev intensiv i februari sedan kommunalrådet Leif Walterum (C) öppnat för att utreda ett totalt tobaksförbud för kommunens anställda under arbetstid.

Leif Walterum anser inte att man nu backat i frågan.

– Vi förde ett resonemang i arbetsgivarutskottet då, men har nu landat i att erbjuda stöd för tobaksavvänjning till våra anställda, säger han till SLA.

Tjänstemännen får nu uppdraget ta fram ett färdigt förslag till nya regler med inriktningen att alla kommunanställda som använder tobak ska erbjudas stöd för att sluta vid det årliga medarbetarsamtalet.

I dag är det inte tillåtet att röka på arbetstid och i översynen av de nya reglerna föreslås nya skrivningar om att:

* personal, främst inom vården, som använder kommunens kläder inte får röka i dessa.

• för personal inom yrkesgrupper som arbetar fysiskt nära andra, till exempel elever och brukare, gäller särskild försiktighet med rökning i nära anslutning till arbete.

• kommunens lokaler och en omkrets om tio meter från dessa är rökfri zon.

Straffar inte

Ett syfte med att se över reglerna var att få en bättre efterlevnad av rökförbudet, men några direktiv om att införa sanktioner för de som bryter mot detta lägger inte politikerna. Huvudansvaret ligger på den enskilde själv och sedan på dennes chef.

– Det blir upp till varje medarbetares chef att avgöra åtgärder, säger Walterum.

Snusdebatten i Skövde blev intensiv i februari och nådde även Expressens ledarsidor. När de rödgröna partierna försökte stoppa snuslukt hos anställda i Uppsalas lansting blev det också en riksnyhet.

– Varför frågan blir så stor vet jag, det får de själva svara på. Det finns kommuner, som Umeå, som klarar att införa det, men även där efter diskussion, säger Walterum.

Det slutliga förslaget till nya regler kommer nu att arbetas fram på tjänstemannanivå.