07 maj 2015 11:24

07 maj 2015 13:59

Nya besked i momsfrågan

Lösning för secondhand-butiker

Ett tydligt besked i momsfrågan gällande ideella secondhand-butiker kom på torsdagen.
– S, MP och V föreslog en lösning i finansutskottet och alla partier hakade på. Känns jätteskönt att denna frågan fått en lösning, säger riksdagsledamoten Monica Green (S).

Monica Green, som sitter i finansutskottet, var mycket efter mötet på torsdagen.

– Detta har ju varit en het fråga och det känns fantastiskt att den är löst. Nu återstår bara ren formalia hur utbetalningarna ska göras.

SLA har i ett flertal artiklar beskrivit problemen för de ideella second hand-butikerna. allt började i höstas då Skatteverket slog fast, med stöd av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, att ideella second-handverksamheter, som Gengåvan och Myrorna med butiker i bland annat Skövde, är att jämställa med kommersiella butiker. Detta skulle innebära att de skulle tvingas att betala 25 procent i moms. Momskravet skulle kunna tvinga flera av butikerna i landet att lägga ner.

Protesterna spred sig och regeringen lovande till slut en snabb lösning. Men efter ett möte i april där samarbetsorganisationen Ideell Second Hand träffade finansministerns stab fanns ett stort missnöje. Lösningen som föreslogs innebär att momsen ska betalas in under 2015 för att komma tillbaka i form av ett bidrag i december. Besvikelsen var stor över beskedet. ”Detta känns som ett brutet löfte och ett hot mot verksamheten?” sade Sandra Fransson, biträdande butikschef för Myrorna i Skövde, till SLA i april.

På torsdagen kom alltså nya besked. Momsfrågan togs upp i finansutskottet efter initiativ av Socialdemokraterna, Vänstern Miljöpartiet.

– Och alla andra parter hakade på, det kom bara några frågor om formalia och liknande. Inget parti har ju egentligen velat ha de här pengarna.

– Samarbetsregeringen har sedan tidigare meddelat att de blir momsbefriade från och med nästa år. Med detta initiativ blir det en lösning även för innevarande år. Vi höjer anslaget med 200 miljoner i vårbudgeten vilket innebär att kompensation för årets moms kan betalas ut redan i sommar.

Ärendet går nu vidare för beredning.

– Skatteutskottet och kulturutskottet ska få yttra sig men vi tror att de också välkomnar detta initiativ.

Monica Green, som sitter i finansutskottet, var mycket efter mötet på torsdagen.

– Detta har ju varit en het fråga och det känns fantastiskt att den är löst. Nu återstår bara ren formalia hur utbetalningarna ska göras.

SLA har i ett flertal artiklar beskrivit problemen för de ideella second hand-butikerna. allt började i höstas då Skatteverket slog fast, med stöd av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, att ideella second-handverksamheter, som Gengåvan och Myrorna med butiker i bland annat Skövde, är att jämställa med kommersiella butiker. Detta skulle innebära att de skulle tvingas att betala 25 procent i moms. Momskravet skulle kunna tvinga flera av butikerna i landet att lägga ner.

Protesterna spred sig och regeringen lovande till slut en snabb lösning. Men efter ett möte i april där samarbetsorganisationen Ideell Second Hand träffade finansministerns stab fanns ett stort missnöje. Lösningen som föreslogs innebär att momsen ska betalas in under 2015 för att komma tillbaka i form av ett bidrag i december. Besvikelsen var stor över beskedet. ”Detta känns som ett brutet löfte och ett hot mot verksamheten?” sade Sandra Fransson, biträdande butikschef för Myrorna i Skövde, till SLA i april.

På torsdagen kom alltså nya besked. Momsfrågan togs upp i finansutskottet efter initiativ av Socialdemokraterna, Vänstern Miljöpartiet.

– Och alla andra parter hakade på, det kom bara några frågor om formalia och liknande. Inget parti har ju egentligen velat ha de här pengarna.

– Samarbetsregeringen har sedan tidigare meddelat att de blir momsbefriade från och med nästa år. Med detta initiativ blir det en lösning även för innevarande år. Vi höjer anslaget med 200 miljoner i vårbudgeten vilket innebär att kompensation för årets moms kan betalas ut redan i sommar.

Ärendet går nu vidare för beredning.

– Skatteutskottet och kulturutskottet ska få yttra sig men vi tror att de också välkomnar detta initiativ.