07 maj 2015 06:00

07 maj 2015 06:00

Nytt nätverk för kvinnliga ingenjörer

Det nya nätverket QI vill lyfta fram kvinnliga förebilder inom ingenjörskåren.

– Önskemålet kommer från studenter och institutionen, säger Josefine Siewertz, lärare på högskolan.

Högskolans rektor, Sigbritt Karlsson, höll invigningstalet när QI bildades i Portalen under onsdagslunchen. Bland annat läste hon ur en utredning som gjordes på KTH på 1890-talet.

– Här står det att ingenjörsarbete inom väg, vatten och berg är olämpligt för kvinnor eftersom de då skulle överanstränga sig.

”Fantastiskt roligt”

Sigbritt Karlsson, som själv utbildade sig till ingenjör på KTH, tycker att det är bra att tiderna har förändrats och hon tycker också att initiativet till ett nytt kvinnligt nätverk på högskolan är fantastiskt roligt.

QI står för qvinnliga ingenjörer och uttalas som engelskans ”she”. Målet är att skapa ett större intresse för ingenjörsutbildningar bland kvinnor. Nätverket Donna på högskolan, som arbetar på samma sätt fast inom dataspelsbranschen, är en förebild.

Får jobba hårdare

– Ofta ser man ingenjörer som är män, både i undervisning och media, och vi vill lyfta fram kvinnliga förebilder. Önskemålet att bilda det här nätverket har funnits både hos studenter och institutionen, säger Josefine Siewertz, lärare på institutionen för ingenjörsvetenskap.

– På vissa program är tjejer ensamma i sin årskull och vi vill skapa möten över program och årskullsgränser. Ibland finns det ett syfte med att bara kvinnor träffas. Vi har tänkt ordna träffar där vi exempelvis bjuder in representanter från olika företag, som kan vara bra förebilder.

Michelle Larsson studerar till produktionsingenjör och av 20 studenter i hennes klass är fyra kvinnor. Hon har tidigare varit ute i arbetslivet och tar med sig erfarenheter därifrån.

– Män, överlag, får oftare möjlighet att lyfta fram sina åsikter. Som tjej får man jobba hårdare för det.

Viktigt med mångfald

Helen Valldén, chef för kvalitet och specialistteknik inom processutveckling på Volvo personvagnar i Skövde, var inbjuden att hålla ett föredrag.

– Jag ska berätta om vad det innebär att vara ingenjör. På Volvo är alla ingenjörer viktiga och det viktigt med mångfald och inkludering.

47 personer deltog vid onsdagslunchen då nätverket bildades. Av dem var drygt 30 studenter.

Högskolans rektor, Sigbritt Karlsson, höll invigningstalet när QI bildades i Portalen under onsdagslunchen. Bland annat läste hon ur en utredning som gjordes på KTH på 1890-talet.

– Här står det att ingenjörsarbete inom väg, vatten och berg är olämpligt för kvinnor eftersom de då skulle överanstränga sig.

”Fantastiskt roligt”

Sigbritt Karlsson, som själv utbildade sig till ingenjör på KTH, tycker att det är bra att tiderna har förändrats och hon tycker också att initiativet till ett nytt kvinnligt nätverk på högskolan är fantastiskt roligt.

QI står för qvinnliga ingenjörer och uttalas som engelskans ”she”. Målet är att skapa ett större intresse för ingenjörsutbildningar bland kvinnor. Nätverket Donna på högskolan, som arbetar på samma sätt fast inom dataspelsbranschen, är en förebild.

Får jobba hårdare

– Ofta ser man ingenjörer som är män, både i undervisning och media, och vi vill lyfta fram kvinnliga förebilder. Önskemålet att bilda det här nätverket har funnits både hos studenter och institutionen, säger Josefine Siewertz, lärare på institutionen för ingenjörsvetenskap.

– På vissa program är tjejer ensamma i sin årskull och vi vill skapa möten över program och årskullsgränser. Ibland finns det ett syfte med att bara kvinnor träffas. Vi har tänkt ordna träffar där vi exempelvis bjuder in representanter från olika företag, som kan vara bra förebilder.

Michelle Larsson studerar till produktionsingenjör och av 20 studenter i hennes klass är fyra kvinnor. Hon har tidigare varit ute i arbetslivet och tar med sig erfarenheter därifrån.

– Män, överlag, får oftare möjlighet att lyfta fram sina åsikter. Som tjej får man jobba hårdare för det.

Viktigt med mångfald

Helen Valldén, chef för kvalitet och specialistteknik inom processutveckling på Volvo personvagnar i Skövde, var inbjuden att hålla ett föredrag.

– Jag ska berätta om vad det innebär att vara ingenjör. På Volvo är alla ingenjörer viktiga och det viktigt med mångfald och inkludering.

47 personer deltog vid onsdagslunchen då nätverket bildades. Av dem var drygt 30 studenter.