08 maj 2015 06:00

08 maj 2015 06:00

Billingen får halv miljon i kommunalt bidrag

Billingens fritidsområde ekonomisk förening omsätter en miljon kronor om året. Hälften finans-ieras via ett kommunalt verksamhetsbidrag på 500 000 kronor.

Föreningen som bildades 2011 består av 18 olika föreningar, företag eller organisationer som alla har intresse i Billingens fritidsområde. Bland medlemmarna - utöver de idrottsföreningar som bedriver verksamhet på berget - finns bland andra First Hotel Billingehus, Billingens stugby & camping, Idrottshistoriska Sällskapet, Next Skövde och Svenska kyrkan.

Intäkter

Enligt den beslutade budgetplanen för 2015 som SLA gått igenom kommer föreningen omsätta en miljon kronor under året, varav drygt 650 000 kronor kommer från verksamhetsbidrag (600 000), års- och medlemsavgifter (8 500) samt serviceavgifter (35 000). Då är inte det nytecknade sponsoravtalet med Cementa som ger ytterligare 100 000 kronor medräknat.

Andra intäkter kommer från tidningen Friska Skövde och många av de aktiviteter och arrangemang på berget som föreningen och dess medlemmar är med och arrangerar.

Större bidrag i år

Skövde kommun står för den enskilt största intäktsposten med ett verksamhetsbidrag på 500 000 kronor, vilket är 200 000 kronor mer än ifjol, men lika mycket som 2013. Bidraget täcker verksamhetsledaren Lotta Stigsdotters lön (454 000), övriga personalkostnader (7 500) och lokalhyran hos Next Skövde (12 000).

Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en successiv nedtrappning av bidraget men har sedan ändrat sig och i stället skjutit till mer pengar i år, utöver den miljon som läggs på en förstudie av områdets framtida utveckling.

– Det bidrar till att föreningen kan fortsätta det intensiva arbete som inletts med att utveckla och locka nya aktörer till Billingens fritidsområde, säger kassören Mats Olsson, vd vid Next Skövde, till SLA.

Föreningen som bildades 2011 består av 18 olika föreningar, företag eller organisationer som alla har intresse i Billingens fritidsområde. Bland medlemmarna - utöver de idrottsföreningar som bedriver verksamhet på berget - finns bland andra First Hotel Billingehus, Billingens stugby & camping, Idrottshistoriska Sällskapet, Next Skövde och Svenska kyrkan.

Intäkter

Enligt den beslutade budgetplanen för 2015 som SLA gått igenom kommer föreningen omsätta en miljon kronor under året, varav drygt 650 000 kronor kommer från verksamhetsbidrag (600 000), års- och medlemsavgifter (8 500) samt serviceavgifter (35 000). Då är inte det nytecknade sponsoravtalet med Cementa som ger ytterligare 100 000 kronor medräknat.

Andra intäkter kommer från tidningen Friska Skövde och många av de aktiviteter och arrangemang på berget som föreningen och dess medlemmar är med och arrangerar.

Större bidrag i år

Skövde kommun står för den enskilt största intäktsposten med ett verksamhetsbidrag på 500 000 kronor, vilket är 200 000 kronor mer än ifjol, men lika mycket som 2013. Bidraget täcker verksamhetsledaren Lotta Stigsdotters lön (454 000), övriga personalkostnader (7 500) och lokalhyran hos Next Skövde (12 000).

Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en successiv nedtrappning av bidraget men har sedan ändrat sig och i stället skjutit till mer pengar i år, utöver den miljon som läggs på en förstudie av områdets framtida utveckling.

– Det bidrar till att föreningen kan fortsätta det intensiva arbete som inletts med att utveckla och locka nya aktörer till Billingens fritidsområde, säger kassören Mats Olsson, vd vid Next Skövde, till SLA.