09 maj 2015 06:00

09 maj 2015 10:31

Högskolan får pengar till nytt forskningsprojekt

Högskolan i Skövde får nästan 15 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att forska inom så kallad Big data.

KK-stiftelsen beviljar nästan 15 miljoner kronor till Högskolan i Skövde för ett större forskningsprojekt. Forskningen sker i samarbete med näringslivet.

– Satsningen möjliggör en koncentrerad inriktning av forskningen inom områden som är relevanta både för akademin och näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Högskolan i Skövde får 14,7 miljoner kronor för att forska inom fusion av Big data. Projektet går under namnet Storskalig dataanalys för framtidens samhälle, och handlar om hur man ska kunna samla in, hantera och bearbeta de stora mängderna data som den senaste tidens utveckling genererar.

Mängden data som florerar är en dramatisk och viktig utveckling i samhället, och inom IT. Det mesta är så kallad Big data, det vill säga data som kännetecknas av stora volymer, hög hastighet, stor variation och osäker trovärdighet.

Det verkliga värdet ligger i den kunskap som finns gömd i dessa data och att utvinna detta värde är målet för Big data analytics. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att skapa en stark distribuerad forskningsmiljö, samt att ta fram metoder och tekniker som ökar nyttan och användbarheten.

Astra Zeneca, Advectas AB, Cellectis AB och Huawei Technologies kommer att delta i projektet till ett värde som motsvarar KK-stiftelsens. Projektet ska pågå till 2019.

KK-stiftelsen har i flera år varit en viktig finansiär och samarbetspartner för Högskolan i Skövde. Lärosätet har sedan 2011 status som en KK-miljö som är en slags kvalitetsstämpel.

För att stiftelsen ska finansiera ett projekt måste även företag gå in och satsa.

KK-stiftelsen beviljar nästan 15 miljoner kronor till Högskolan i Skövde för ett större forskningsprojekt. Forskningen sker i samarbete med näringslivet.

– Satsningen möjliggör en koncentrerad inriktning av forskningen inom områden som är relevanta både för akademin och näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Högskolan i Skövde får 14,7 miljoner kronor för att forska inom fusion av Big data. Projektet går under namnet Storskalig dataanalys för framtidens samhälle, och handlar om hur man ska kunna samla in, hantera och bearbeta de stora mängderna data som den senaste tidens utveckling genererar.

Mängden data som florerar är en dramatisk och viktig utveckling i samhället, och inom IT. Det mesta är så kallad Big data, det vill säga data som kännetecknas av stora volymer, hög hastighet, stor variation och osäker trovärdighet.

Det verkliga värdet ligger i den kunskap som finns gömd i dessa data och att utvinna detta värde är målet för Big data analytics. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att skapa en stark distribuerad forskningsmiljö, samt att ta fram metoder och tekniker som ökar nyttan och användbarheten.

Astra Zeneca, Advectas AB, Cellectis AB och Huawei Technologies kommer att delta i projektet till ett värde som motsvarar KK-stiftelsens. Projektet ska pågå till 2019.

KK-stiftelsen har i flera år varit en viktig finansiär och samarbetspartner för Högskolan i Skövde. Lärosätet har sedan 2011 status som en KK-miljö som är en slags kvalitetsstämpel.

För att stiftelsen ska finansiera ett projekt måste även företag gå in och satsa.