09 maj 2015 07:00

09 maj 2015 07:00

Nej till husvagnsplats för EU-migranter

KSAU: Skövde ordnar inte boende till EU-migranterna

Skövde kommun kommer inte att ordna uppställningsplatser till husvagnar för EU-migranterna. Frågan har kommit från nätverket för EU-migranterna, men KSAU säger nej.

David Blondell, samordnare för nätverket för EU-migranterna i Skövde och pastor i Elimkyrkan, skickade för en tid sedan en skrivelse till kommunstyrelsen där han önskade en ny uppställningsplats för de två husvagnar som Elimkyrkan och Pingstkyrkan köpte in i höstas.

Samma platser

Under vintern har de stått uppställda hos Svenska kyrkan och Pingstkyrkan, och man hoppas på att kunna använda samma platser nästa vinter.

Men det finns uttryckliga önskemål från markägarna att platserna inte blir permanenta så därför ställdes frågan till Skövde kommun om husvagnarna kan få stå på kommunal mark under tiden. Man önskar också bidrag till toaletthyra och kostnader för sophantering, med mera.

Något som kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, nu har sagt nej till, både husvagnsplats och bidrag.

Ger samma svar

– Vi ger samma svar som förra gången och vi är tydliga med att vi jobbar som övriga kommuner inom SKL (Sveriges kommuner och landsting), säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

– Det är en svår balansgång mellan att bry sig om den enskilda människan och att ta ett strukturellt ansvar när det går från ett fåtal personer till en större grupp.

– Vi erbjuder en bra kontakt och uppsökande verksamhet. Vid akutbehov så får man hjälp att ta sig till sin ambassad och sedan vidare hem. Vi har inget annat förhållningssätt än tidigare och hela KSAU var enigt.

Katarina Jonsson berömmer återigen kyrkornas arbete med EU-migranterna.

– Det är en fantastisk insats som kyrkorna gör och hela samhället måste jobba tillsammans.

David Blondell, samordnare för nätverket för EU-migranterna i Skövde och pastor i Elimkyrkan, skickade för en tid sedan en skrivelse till kommunstyrelsen där han önskade en ny uppställningsplats för de två husvagnar som Elimkyrkan och Pingstkyrkan köpte in i höstas.

Samma platser

Under vintern har de stått uppställda hos Svenska kyrkan och Pingstkyrkan, och man hoppas på att kunna använda samma platser nästa vinter.

Men det finns uttryckliga önskemål från markägarna att platserna inte blir permanenta så därför ställdes frågan till Skövde kommun om husvagnarna kan få stå på kommunal mark under tiden. Man önskar också bidrag till toaletthyra och kostnader för sophantering, med mera.

Något som kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, nu har sagt nej till, både husvagnsplats och bidrag.

Ger samma svar

– Vi ger samma svar som förra gången och vi är tydliga med att vi jobbar som övriga kommuner inom SKL (Sveriges kommuner och landsting), säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

– Det är en svår balansgång mellan att bry sig om den enskilda människan och att ta ett strukturellt ansvar när det går från ett fåtal personer till en större grupp.

– Vi erbjuder en bra kontakt och uppsökande verksamhet. Vid akutbehov så får man hjälp att ta sig till sin ambassad och sedan vidare hem. Vi har inget annat förhållningssätt än tidigare och hela KSAU var enigt.

Katarina Jonsson berömmer återigen kyrkornas arbete med EU-migranterna.

– Det är en fantastisk insats som kyrkorna gör och hela samhället måste jobba tillsammans.