11 maj 2015 19:39

11 maj 2015 19:39

Studenter stängs av

Två studenter stängs av från Högskolan i Skövde efter att de blivit påkomna med att fuska.

Den ena studenten hade plagierat text till en hemtenta. Texten kom från bland annat Wikipedia och andra källor, och källhänvisningar saknades helt.

Studenten medger de faktiska omständigheterna och menade att hemtentan var svår och att det är svårt att formulera svar när man inte har svenska som förstaspråk.

Den andra studenten hade plagierat text till en inlämningsuppgift och lärarnas verktyg för att upptäcka plagiering, Urkund, gav utslag. Studenten nekade inte till det inträffade men menade att det var stressigt när inlämningsuppgiften skulle skrivas.

Den ena studenten hade plagierat text till en hemtenta. Texten kom från bland annat Wikipedia och andra källor, och källhänvisningar saknades helt.

Studenten medger de faktiska omständigheterna och menade att hemtentan var svår och att det är svårt att formulera svar när man inte har svenska som förstaspråk.

Den andra studenten hade plagierat text till en inlämningsuppgift och lärarnas verktyg för att upptäcka plagiering, Urkund, gav utslag. Studenten nekade inte till det inträffade men menade att det var stressigt när inlämningsuppgiften skulle skrivas.