12 maj 2015 07:00

12 maj 2015 08:59

Foto: Rikard Jansson

Riskträd fälls vid Skövdesjö

Stockar vinschas till andra sidan Käpplundasjön

Ett sjöjobb i Skövde? Extremt ovanligt givetvis, men för närvarande vinschas stora timmerstockar över Käpplundasjön. Trädfällningen pågår i slänten bakom villorna och sjövägen är enda sättet att få bort virket.

Villorna på Sjöhagsvägen ligger vackert vid Käpplundasjön, nästan mitt i centrala Skövde. Men på baksidan av husen, i den kraftiga slänten ner mot sjön, står ett antal mycket stora träd, bland annat cirka 30 meter höga granar.

Svår fällning

– De står väldigt nära och skulle tyvärr allvarligt kunna skada husen om de faller i en storm, säger Johan Dagman, skogsinstruktör, JD Skogskonsult, som efter 30 år i branschen betecknar Skövdeuppdraget som ”extremt ovanligt”

Hans företag sköter fällningen av de cirka 20 träden på uppdrag av Skövde kommun. Eftersom träden står i brant slänt är det en svår fällning. Företaget måste använda sig av en speciell teknik med stödlinor och liknande.

Anders Bogren, med företaget Anders naturvård, är också på plats.

– Problemet här är att vi måste ta allt virke över sjön eftersom det inte går att få upp det på den andra sidan. Vi vinschar över det och lastar det på maskin för vidare transport.

Amfibiefordon deltar

Allt arbete sker med stort försiktighet, framför allt med tanke på de fåglar som håller till i sjön.

– Vi tar stor hänsyn till dem. Tyvärr kunde arbetet inte göras tidigare eftersom det inte var helt upptorkat i marken då, det hade blivit allt för stora skador av maskinerna, säger Bogren och Dagman.

Ett tredje företag ingår också i trädprojektet, AHÅS vassröjning och sjögrävning. Niklas Hedlund kom med ett amfibiefordon och samlade upp ris och tog också ner vass för att skapa bra platser för fåglarna att bygga bon.

”Måste agera”

Parkingenjör Mari Nilsdotter, Skövde kommun, säger att kommunen som på alla platser vill konditionssäkra träd.

– Vid Käpplundasjön har vi haft flera dåliga träd som skulle kunna bli en fara. Vi har haft koll på dem i fem, sex år, men nu måste vi agera. Det handlar om de stora granarna, men också några mindre träd som är helt döda. För att komma åt, måste också en del andra träd tas bort.

Kostnaden för trädfällningen är oklar. Men enligt Nilsdotter kommer den att bli betydligt mycket dyrare än normalt med tanke på att virket måste över sjön

– Jag kan i dag inte säga någon summa.

Villorna på Sjöhagsvägen ligger vackert vid Käpplundasjön, nästan mitt i centrala Skövde. Men på baksidan av husen, i den kraftiga slänten ner mot sjön, står ett antal mycket stora träd, bland annat cirka 30 meter höga granar.

Svår fällning

– De står väldigt nära och skulle tyvärr allvarligt kunna skada husen om de faller i en storm, säger Johan Dagman, skogsinstruktör, JD Skogskonsult, som efter 30 år i branschen betecknar Skövdeuppdraget som ”extremt ovanligt”

Hans företag sköter fällningen av de cirka 20 träden på uppdrag av Skövde kommun. Eftersom träden står i brant slänt är det en svår fällning. Företaget måste använda sig av en speciell teknik med stödlinor och liknande.

Anders Bogren, med företaget Anders naturvård, är också på plats.

– Problemet här är att vi måste ta allt virke över sjön eftersom det inte går att få upp det på den andra sidan. Vi vinschar över det och lastar det på maskin för vidare transport.

Amfibiefordon deltar

Allt arbete sker med stort försiktighet, framför allt med tanke på de fåglar som håller till i sjön.

– Vi tar stor hänsyn till dem. Tyvärr kunde arbetet inte göras tidigare eftersom det inte var helt upptorkat i marken då, det hade blivit allt för stora skador av maskinerna, säger Bogren och Dagman.

Ett tredje företag ingår också i trädprojektet, AHÅS vassröjning och sjögrävning. Niklas Hedlund kom med ett amfibiefordon och samlade upp ris och tog också ner vass för att skapa bra platser för fåglarna att bygga bon.

”Måste agera”

Parkingenjör Mari Nilsdotter, Skövde kommun, säger att kommunen som på alla platser vill konditionssäkra träd.

– Vid Käpplundasjön har vi haft flera dåliga träd som skulle kunna bli en fara. Vi har haft koll på dem i fem, sex år, men nu måste vi agera. Det handlar om de stora granarna, men också några mindre träd som är helt döda. För att komma åt, måste också en del andra träd tas bort.

Kostnaden för trädfällningen är oklar. Men enligt Nilsdotter kommer den att bli betydligt mycket dyrare än normalt med tanke på att virket måste över sjön

– Jag kan i dag inte säga någon summa.