13 maj 2015 15:07

13 maj 2015 15:19

Eric Ugglas behöver renoveras efter takras

För tidigt att säga om Göteborgsoperan måste flytta tillfälligt

Den 140 år gamla byggnaden Eric Uggla är i behov av invändig renovering. Om Göteborgsoperan måste flytta till andra lokaler är för tidigt att säga.

Under påskhelgen föll en liten bit av taket ner i Göteborgsoperans café i Eric Uggla och några dagar senare föll ytterligare en bit ner. Den delen där gästerna brukade sitta spärrades av och personalen fick en skyddad gång att använda till köket.

Skövde kommun som äger huset undersökte skadorna. När SLA skrev om händelsen i april var det oklart vad som orsakade att taket föll ner. Det enda som Fazel Osolian, fastighetsförvaltare på kommunen, kunde säga då var att det inte var någon vattenskada.

Har analyserats

Nedfallen puts har nu analyserats och med hjälp av det svaret kan Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson konstatera att ”den befintliga lufttorkade kalkputsen i detta rum har börjat nå sin bortre gräns för hållfasthet”.

– Det finns en risk att takputsen i detta rum gradvis kan komma att falla ner. För att säkerställa att detta inte sker måste hela innertaket i caféet knackas ner och ny puts läggas på, säger Ingemar Linusson i ett pressmeddelande från Skövde kommun.

Inventerar samtliga innertak

En inventering av samtliga innertak kommer att göras för att fastställa den tekniska statusen.

– Det är inte osannolikt att åldrandet är i samma skede i andra rum, vilket eventuellt skulle innebära att stora delar av befintliga innertak måste knackas ner och återskapas med ny puts, säger Ingemar Linusson.

För att komma fram till en handlingsplan på kort och lång sikt undersöks situationen nu i hela huset.

Eventuell flytt?

Det är för tidigt att säga om Göteborgsoperan måste flytta till andra lokaler tillfälligt, men man undersöker möjligheter till ersättningslokaler.

– Vi kikar på detta tillsammans med en representant från Göteborgsoperan och är naturligtvis angelägna få till den bästa lösningen för alla i det uppkomna läget, säger kulturchef Katarina Strömgren Sand i pressmeddelandet.

Under påskhelgen föll en liten bit av taket ner i Göteborgsoperans café i Eric Uggla och några dagar senare föll ytterligare en bit ner. Den delen där gästerna brukade sitta spärrades av och personalen fick en skyddad gång att använda till köket.

Skövde kommun som äger huset undersökte skadorna. När SLA skrev om händelsen i april var det oklart vad som orsakade att taket föll ner. Det enda som Fazel Osolian, fastighetsförvaltare på kommunen, kunde säga då var att det inte var någon vattenskada.

Har analyserats

Nedfallen puts har nu analyserats och med hjälp av det svaret kan Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson konstatera att ”den befintliga lufttorkade kalkputsen i detta rum har börjat nå sin bortre gräns för hållfasthet”.

– Det finns en risk att takputsen i detta rum gradvis kan komma att falla ner. För att säkerställa att detta inte sker måste hela innertaket i caféet knackas ner och ny puts läggas på, säger Ingemar Linusson i ett pressmeddelande från Skövde kommun.

Inventerar samtliga innertak

En inventering av samtliga innertak kommer att göras för att fastställa den tekniska statusen.

– Det är inte osannolikt att åldrandet är i samma skede i andra rum, vilket eventuellt skulle innebära att stora delar av befintliga innertak måste knackas ner och återskapas med ny puts, säger Ingemar Linusson.

För att komma fram till en handlingsplan på kort och lång sikt undersöks situationen nu i hela huset.

Eventuell flytt?

Det är för tidigt att säga om Göteborgsoperan måste flytta till andra lokaler tillfälligt, men man undersöker möjligheter till ersättningslokaler.

– Vi kikar på detta tillsammans med en representant från Göteborgsoperan och är naturligtvis angelägna få till den bästa lösningen för alla i det uppkomna läget, säger kulturchef Katarina Strömgren Sand i pressmeddelandet.